Besöken, sett till hela landet, ser ut att landa på 550 000 i år, vilket kan jämföras med dryga 200 000 förra året. Det visar en undersökning som SVT Nyheter Örebro har gjort.

Att utvecklingen pekar på ett raskt ökat intresse hos allmänheten stämmer överens med Läkartidningens kartläggning i början av året. Digital vård är också en mycket ung bransch, vilket syns i utveckling under ett år. 

I början av 2017 var antalet besök per månad i hela landet omkring 10 000. I slutet av året var antalet besök per månad mer än det dubbla, visade siffror som Läkartidningen då tagit del av. Med 550 000 besök under hela 2018, som SVT:s undersökning visar, innebär det ett genomsnitt på nära 46 000 per månad.

Ökningen skiljer sig också markant mellan de olika landstingen. Värmland har den största ökningen med nära 240 procent, från närmare 4 000 år 2017 besök till över 13 000 i år. Lägst ökning har Jämtland Härjedalen med sina knappa 130 procent.

Det kan möjligen vara värt att notera att Region Jönköpings län ser ut att öka sina besök till de privata vårdgivarna med ungefär 190 procent. Regionen var den första att lansera ett eget digitalt alternativ, Bra liv nära, för tre år sedan.

Notan för landstingen ökar därigenom också. För 2018 landar den på cirka 250 miljoner kronor, enligt SVT. Det är i storleksordningen 100 miljoner mer än under 2017. 

Elin Karlsson, kirurg och ledamot i Läkarförbundets styrelse, tycker att utvecklingen är problematisk.

– Vi har en gemensam säck med pengar som ska räcka till all sjukvård som bedrivs i Sverige. Med den här utvecklingen riskerar vi att hamna i en situation där de mest sjuka patienterna får sämre tillgång till vård, säger hon till SVT.

 

Läs även:

Så mycket kostar digital vård

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Digital vård får fyra principer