Plastikkirurgen, som varit verksam vid en privat klinik i Stockholmsområdet, har anmälts ett stort antal gånger till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tiotals patienter ska ha drabbats av komplikationer, bland annat nervskador och andningsbesvär, efter näsoperationer som genomförts av den aktuella plastikkirurgen.

Efter en tillsyn och utredning yrkade IVO i april i år på att läkarens legitimation skulle återkallas. IVO ansåg att läkaren varit grovt oskicklig och genomfört operationer som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket bland annat rapporterades av SVT Nyheter.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) gått på IVO:s linje och beslutat att återkalla läkarens legitimation. Enligt tidningen anser nämnden att plastikkirurgen varit grovt oskicklig.

Läkartidningen har tidigare berättat att Karolinska universitetssjukhusets öron-, näs- och halsklinik fattade ett policybeslut om inte lägga några resurser på vård och hjälp med att bland annat återställa andningen för ett antal av det aktuella patienterna. Beslutet ifrågasattes av företrädare för både Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd och föranledde en diskussion om etiska principer och ansvar.

Läs mer:

Efterlyser tydligare reglering