I går, onsdag, kallade Sjukhusläkarna Göteborg sina medlemmar till ett stormöte på lunchen med anledning av situationen på universitetssjukhuset. Intresset var så stort att platserna i sjukhusaulan inte räckte till.

Sjukhusläkarföreningen har författat ett upprop, som de nu uppmanar medlemmarna att skriva under. Det inleds med orden »Vi som arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset är oroade!« och beskriver en arbetsmiljö som är körd i botten, en skriande personalbrist som sätter patientsäkerheten på spel och ett sjukhus som inte längre är en attraktiv arbetsplats. 

Just nu pågår insamling av underskrifter. Sjukhusläkarföreningen ska lämna över uppropet i början av januari till sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg, regiondirektör Ann-Sofi Lodin och styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset och Västra Götalandsregionen. I uppropet ställs fyra krav till arbetsgivaren:

  • Sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras.
  • Presentera effektiva lösningar för att öka bemanningen. 
  • Bevara kompetens genom meningsfulla satsningar på att återrekrytera nyckelpersoner. 
  • Visa en tidsplan för när alla kliniker ska ha 85 procent medelbeläggning och utlokalisering av patienter förbjuds.

»Bort med allt dyrt, dumt och dåligt, och in med rätt personal, så lovar vi kavla upp ärmarna och utveckla vården till en nivå befolkningen har rätt att förvänta sig. Tills vidare lovar vi att göra allt vi kan för att skydda patienterna från skadeverkningarna av en ineffektiv organisation«, avslutas uppropet.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har missnöjet pyrt bland läkarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset den senaste tiden och oron är stor över de ytterligare nedskärningar som har aviserats i budgeten för år 2019. Den pressade arbetsmiljön och neddragningarna har fått Jan Brun och Olof Lekholm, överläkare på medicinkliniken, att skriva flera debattartiklar.

– Jag kan arbeta i katastrofala förhållanden. Men då ska det utropas ett katastrofläge också, sa Olof Lekholm tidigare till Läkartidningen.

På mötet i sjukhusaulan gav flera läkare på sjukhuset sin bild av läget.

– Det är bara tal om att allting är så bra – det är provocerande, sa Gunnar Eckerdal, styrelseledamot i Sjukhusläkarna Göteborg, enligt Göteborgs-Posten.

Han tycker inte att sjukhusledningen inser situationens allvar, och menar att debattartiklar som sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg skrivit i Göteborgs-Posten har väckt ilska i läkarkollektivet. Sjukhusdirektören har ifrågasatt den dystra och alarmerande bilden från sjukhusets anställda och påpekat att det görs väldigt mycket som är bra: »Det finns brister som behöver åtgärdas – men kritikerna bortser helt från att SU levererar sjukvård i världsklass«, skrev hon i en debattartikel i Göteborgs-Posten i början av december.

– Visst är det jättemycket som är bra, men när vi larmar om att det är patienter i varenda säng så möter de inte vår frustration. Det är vi som får ringa hem till patienter och säga att det tyvärr inte blir någon operation före jul. Läkarna står inför en ständig stress kring problem som har förekommit i åratal och blivit värre och värre, säger Gunnar Eckerdal. 

Överläkaren Mats Eeg-Olofsson beskrev, enligt Göteborgs-Posten, i sin tur hur stoltheten över att arbeta på universitetssjukhuset har börjat försvinna de senaste åren.

– Det som händer på vårt sjukhus nu – det som detta upprop handlar om – är oerhört allvarligt för arbetsmiljö, för utbildning och för patienterna.

Läs även:

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Läs mer:

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska