Syftet med uppropet är enligt Sjukhusläkarna Göteborg att samla den frustration och ilska som hörs i sjukhuskorridorerna, på rapporter och ronder och föra vidare budskapet till sjukhus- och regionledningen. Ett par överläkare samt ytterligare vårdanställda har gått ut i debattartiklar i Göteborgs-Posten och vittnat om läget på sjukhuset.

– Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar, utan att vi är många som delar bilden. Vi känner att vi behöver visa svart på vitt att det är många som jobbar på golvet som upplever detta, säger Shokoufeh Manouchehrpour.

Läs också: SU-läkare samlas i protestupprop

Hon uppskattar att drygt 200 läkare kom till läkarmötet som Sjukhusläkarna Göteborg bjöd in till under onsdagen för att berätta om uppropet.

– Det blev en mycket bra uppslutning. Det kom fler än vi förväntat oss. Flera kollegor från de andra sjukhusen, Mölndal och Östra sjukhuset, hörde av sig och sa att de gärna velat komma men inte hade möjlighet.

Enligt Shokoufeh Manouchehrpour har oron bland läkarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset ökat efter det senaste budgetbeslutet som innehåller fler indragna tjänster och fler nedlagda vårdplatser. Hon beskriver en ond cirkel. Arbetsmiljön blir dålig på grund av bristen på vårdplatser, personalen slutar eftersom de inte orkar och ännu fler vårdplatser måste stängas eftersom det saknas personal.

Shokoufeh Manouchehrpour håller med region- och sjukhusledningen om att mycket bra görs på universitetssjukhuset. Men hon  tycker samtidigt inte att ledningen tar de vårdanställdas oro på tillräckligt stort allvar när det gäller bristen på vårdplatser och under- och sjuksköterskor och de patientsäkerhetsrisker som, enligt läkarna, uppkommer på grund av detta.

– Går det att säga att patientsäkerheten inte är i fara när vi har överbeläggningar, utlokaliseringar och en väldigt tung sjukvård bedrivs på de befintliga vårdplatserna?