Theodor Ohlsson . Foto: Elisabet Ohlin

Samtidigt som FN:s klimatmöte i Polen, COP24 drar igång, startar namninsamlingen Studentmanifestet.se, ett upprop som alla studenter i Sverige välkomnas att ställa sig bakom. I en artikel på DN Debatt den 3 december beskriver de 16 initiativtagarna sitt budskap och ställer en rad krav på framtida arbetsgivare, se ruta. Arbetsgivarna måste kartlägga, redovisa och minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan för att vara attraktiva.

Förebilden är det franska manifest som drygt 20 000 franska studenter ställt sig bakom under hösten. På den svenska sidan med rubriken »Manifest för ett ekologiskt uppvaknande« finns även de franska namnen med, texten är översatt och i Sverige hoppas de få ytterligare minst 40 000 studenter att haka på. I artikeln med rubriken »Vi kräver klimatansvar av våra framtida arbetsgivare« skriver de svenska initiativtagarna:

»Vi, studenter som har startat namn­insamlingen för det svenska Studentmanifestet, kommer från olika högskolor och studentföreningar. Vi upplever att många av de företag vi kommer i kontakt med gärna kallar sig för hållbara, utan att verkligen visa att de är beredda att ställa om sin verksamhet för att möta klimatmålen i Parisavtalet. I stället pekar man på en liten del av verksamheten, eller ett projekt, där man minskat sina utsläpp. För oss studenter räcker inte det, vi förväntar oss en verklig förändring för att ett företag ska vara aktuellt som framtida arbetsgivare. Det räcker inte längre att ha hållbarhet som en av flera frågor för vare sig företag, länder eller medborgare. Allt vi gör på den här planeten måste från och med nu fokusera på att avvärja en klimatkris och skapa en hållbar framtid.«

En av initiativtagarna är Theodor Ohlsson, läkarstudent vid Karolinska insitutet. 

– Det här är ett sätt för oss, den blivande arbetskraften, att höja vår röst, sa han till Läkartidningen i samband med en pressträff i Stockholm på måndagen.

Hur kom du med i detta?

– Jag och ett par vänner blev inspirerade av det franska initiativet och bestämde oss för att göra detta. Samtidigt var det andra som tänkt samma sak och vi hittade varann. Jag tror det här är en fråga som mer eller mindre alla känner är viktig. Jag är ingen aktivist men jag känner att något behöver göras. Jag bryr mig om det här.

I artikeln liknas arbetsgivare flera gånger vid »företag« men uppropet riktar sig till alla arbetsgivare, även landsting och kommuner, påpekar Teodor Ohlsson. Manifestet gäller alla studenter och alla arbetsgivare.

Hur många av landets läkarstudenter tror du kommer att skriva på?

– Jag hoppas att alla göra det. Jag tror det är en fråga som alla kan ställa sig bakom.

Hur sköter sig landstingen som arbetsgivare i dag?

– Jag vet tyvärr inte. Jag är T2:are så jag har inte superkoll.

På måndagseftermiddagen hade, utöver de drygt 20 000 franska studenterna, drygt 300 svenska undertecknare anslutit sig.

Kraven som studenterna ställer:

»1. Att ni kontinuerligt kartlägger och redovisar totala klimatutsläpp och miljöpåverkan, orsakad av er verksamhet, även de som sker utanför Sveriges gränser.

2. Att ni sätter upp en koldioxidbudget som innebär att ni minskar era totala koldioxidutsläpp med 16 procent per år och har en handlingsplan för hur detta ska genomföras.

3. Att ni regelbundet mäter och följer upp er miljöpåverkan och er koldioxidbudget. Det räcker inte med enbart goda ambitioner och mindre förbättringar, den satta koldioxidbudgeten ska tas på samma allvar som en ekonomisk budget.«