Under FN:s pågående klimatkonferens i polska Katowice gör den internationella organisationen World Medical Association (WMA) en inlaga i kampen för ett bättre klimat och därmed en bättre folkhälsa. WMA-presidenten Leonid Eidelman skriver i den amerikanska affärstidningen Forbes om läkares roll i frågan. 

Kort sagt måste läkare engagera sig i strävan mot ett bättre klimat eftersom yrkeskåren har en unik möjlighet att påverka, till exempel genom det nära förhållandet till patienten och dess familj, skriver han. Leonid Eidelman menar att läkare måste hjälpa patienter att förstå att de kan mildra klimatpåverkan genom sina val i vardagen, såsom av kost och transportmedel.

En annan sak gäller läkarnas egna vårdinrättningar. Modern medicin ligger på en hög nivå, vilket dock innebär en hög förbrukning av energi och materiel. Det har ett pris när det gäller miljön. Men Leonid Eidelman påpekar att det byggs sjukhus – en samhällsinrättning tidigare känd för energislöseri – som är »hållbara«. Han påminner också om WMA:s initiativ »My green doctor« som Läkartidningen tidigare har skrivit om.

En tredje sak WMA-presidenten tar upp handlar om läkare som väljarkår och konsumenter. Som exempel nämner han läkarföreningars val av hållbara pensionsfonder, vilket »skickar ett budskap till marknaden«.

Men man måste ändå göra mer. Och det kan handla om att ledare inom det medicinska fältet talar direkt till politikerna om effekten av klimatförändringar. En årlig påminnelse om vilka effekter klimatförändringarna har kommer från Lancet countdown, en översikt av den aktuella forskningen på området. Genom att läkare berättar om det som patienter utsätts för, ges en mänsklig vinkel till ett problem som redan har »ödesdigra ekonomiska förutsägelser«, skriver Leonid Eidelman.

Läs mer om klimatförändring och hälsa på Läkartidningens samlingssida.