– FOU-staben blev kontaktad av sjukhuset i Vasa förra året. Men läkarstudenter i Sverige med anknytning till Finland har också mejlat förfrågningar angående möjligheter till AT-tjänstgöring med placering i Vasa, säger Birgit Edman som är AT-chef i Umeå, Region Västerbotten.

Bakgrunden är de långa köerna till allmäntjänstgöring i Sverige. Nicklas Sandström (M), oppositionslandstingsråd i Region Västerbotten, ger idén tummen upp. 

– Det skulle vara ett lyft för många läkarstudenter att få göra sin AT även i Vasa, säger han till svenska Yle.

Även på den finska sidan är politikerna för ett framtida samarbete. Där hoppas man att samarbetet ska ge ökade möjligheter att rekrytera läkare.

– Vi är positivt inställda på alla sätt, säger Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz (SFP) till Yle. Han berättar också att en första kontakt har tagits med Socialstyrelsen. 

Enligt Birgit Edman är det dock långt kvar till ett eventuellt samarbete är på plats.

– Det har egentligen bara tagits initiala kontakter. Det är en stor fråga och en lång process kvar och innan det blir klart – om det blir klart.

I Vasa är svenska majoritetsspråk. Birgit Edman nämner, förutom Vasa centralsjukhus även Jakobstads sjukhus, som också visat intresse för ett AT-samarbete, som en potentiell samarbetspartner.

Men från FOU-staben vid Norrlandsuniversitetssjukhus ser man att det behövs en bredare överenskommelse än bara allmäntjänstgöring. Birgit Edman jämför med samarbetet mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Åland.

Åland är i dag är den enda utländska orten i det svenska AT-systemet. Mellan Akademiska sjukhuset och Åland finns också samarbete kring viss sjukvård och en upparbetad kommunikation mellan sjukhusen. Bland annat finns sedan flera år ett avtal om högspecialiserad vård som innebär att åländska patienter vårdas på Akademiska sjukhuset. Jourlinjerna på Ålands centralsjukhus ringer ofta till Uppsala när de behöver uppbackning. Dessutom är det många läkare från Uppsala som regelbundet jobbar i Mariehamn.

En förutsättning för ett framtida AT-samarbete är att Socialstyrelsens föreskrifter måste uppfyllas. Det är något som Åland och Uppsala har brottats mycket med tidigare. Det unika samarbetet över nationsgränserna har hotats flera gånger.  Senast för några år sedan på grund av en reglering i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Socialstyrelsen sa först nej till AT på Åland, men ändrade sig efter en fördjupad analys. Ett krav är dock att Akademiska sjukhuset erbjuder en kurs som bland annat tar upp tvångsvård inom psykiatrin, ett område där svensk och åländsk sjukvårdslagstiftning skiljer sig åt.

– AT är ganska regelstyrt både till tid och måluppfyllelse. Det är ett digert arbete att få de rutinerna och strukturerna att fungera, säger Birgit Edman.

Ytterligare en svårighet är att det inte finns något smidigt sätt att ta sig mellan orterna, trots det relativt korta avståndet mellan Vasa och Umeå.

Läs också:

Svenska AT-läkare viktiga för Åland

AT på Åland blir kvar

Dödsstöten för AT på Åland

Socialstyrelsen om AT på Åland: Nu görs fördjupad juridisk analys