En halv miljard kronor. Det är kostnaden i Västra Götalandsregionen för alla inbokade sjukhusbesök där patienten inte infann sig under 2018, enligt beräkningar som VGR fokus, Västra Götalandsregionens digitala nyhetskanal, presenterat.

Under 2018 uppskattar regionen att 160 000 inbokade besök på regionens sjukhus uteblev. Av dessa var en tredjedel bokade läkartider.

160 000 besök, eller 6 procent av regionens alla besök, motsvarar en dryg halv miljard kronor, enligt regionens beräkning som främst baserar sig på kostnader för personal och lokaler, som kostar även när de inte används.

Flera mottagningar har jobbat medvetet med att sänka antalet uteblivna besök. En sådan är gynekologimottagningen i Kungälv som minskade antalet uteblivna besök med 35 procent genom att införa sms-påminnelser. Andra åtgärder som haft effekt är att låta patienten boka och avboka själv.

Se siffror uppdelade på sjukhus på VGR fokus.