Sörmland blev vid förra årsskiftet först i landet med att erbjuda barn upp till 19 år kostnadsfri vaccination mot TBE, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Men i Stockholms län är det inte kostnadseffektivt att införa allmän vaccination mot TBE, konstaterar alltså Folkhälsomyndigheten efter att på uppdrag av Stockholms läns landsting gjort en hälsoekonomisk analys.

I analysen jämför Folkhälsomyndigheten en situation utan vaccination med ett läge där kostnadsfria vaccinationer skulle ge en 50-procentig vaccinationstäckning i befolkningen. Men inte för någon av de tre strategier som myndigheten räknat på överstiger nyttan med allmän vaccination kostnaderna.

Resultatet hade dock kunnat bli ett annat om analysen gjorts endast för de »riskutsatta områdena«, i stället för att som nu spänna över hela regionen – där risken att smittas av TBE varierar kraftigt geografiskt. 

En sådan strategi är dock svår att genomföra eftersom det är svårt att »avgränsa erbjudandet om fri vaccination«, påpekar Folkhälsomyndigheten.