Turerna fortsätter i ärendet där en överläkare på Karolinska universitetssjukhuset är anklagad för att ha trakasserat judiska kollegor på antisemitisk grund.

Läkartidningen berättade i början av januari att 125 läkare undertecknat ett protestbrev riktat mot Karolinska universitetssjukhusets läkarförening. Läkarna var mycket kritiska och menade att föreningen agerat otillräckligt i ärendet, där i synnerhet en medlem varit drabbad.

I protestbrevet efterlyste läkarna bland annat en oberoende granskning av både Karolinskas läkarförening och Stockholms läkarförenings agerande i ärendet. Läkarna ansåg också att den bild som målats upp av att de fackliga företrädarna inte känt till saken och därför inte kunnat agera inte stämmer.

Nu har Stockholms läkarförening publicerat ett svar. Brevet är undertecknat av Johan Styrud, ordförande, Yvonne Dellmark, förste vice ordförande samt ordförande i Karolinskas läkarförening, och Gunnar Berglund, andre vice ordförande.

I svaret skriver de att Stockholms läkarförening kraftigt tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkningar. De menar också att om diskriminering och kränkningar ägt rum som beskrivs i läkarnas brev så ligger ansvaret hos arbetsgivaren, Karolinska universitetssjukhuset. 

I svarsbrevet understryks att det är viktigt att invänta den pågående oberoende utredningen i ärendet som initierats av sjukhuset. Dessutom betonas att medlemmar som kontaktar facket för att de är diskriminerade får »omfattande hjälp och rådgivning«, men att läkarföreningen »av förklarliga skäl« inte lämnar ut enskilda medlemmar eller de kontakter som ägt rum i ett ärende.

– Vi tycker att svaret är väldigt tunt och intetsägande. Framför allt bemöter de inte vår kritik i sakfrågan som gäller den trakasserade läkaren. De inleder med att de är emot diskriminering och trakasserier, men det blir ju något sorts läpparnas bekännelse när man ständigt upprepar detta utan att faktiskt göra något praktiskt i sakfrågan. Svaret tillför inget nytt, säger Björn Fischler, överläkare och en av läkarna som undertecknat protestbrevet.

I svaret trycker man på att ansvaret när diskriminering och kränkningar sker är arbetsgivarens. Stämmer inte det?

– Självklart har arbetsgivaren ett huvudansvar. Vi har inte påstått något annat. Vår kritik gäller i det här fallet de båda läkarföreningarnas hantering, men vi är mer kritiska mot arbetsgivaren. Men problemet är att den part som kan förväntas skydda arbetstagaren när arbetsgivaren brister, det vill säga facket, inte har gjort det. Vi försvarar inte arbetsgivaren, men läkarföreningarna gör sig medansvariga när man inte hanterar det här.

Björn Fischler och tre andra överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset har nu dessutom anmält sjukhusets läkarförening och Stockholms läkarförening till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Vi är bekymrade och besvikna över att man inte bara genom passivitet underlåtit att stödja den här medlemmen, utan man har dessutom genom sitt handlande bidragit till att den här diskrimineringen kunnat fortgå. Vanligtvis anmäler man kanske en arbetsgivare eller en myndighet, men i det här fallet tycker vi att det som facket ägnat sig åt är så felaktigt att vi vill markera. Vi hoppas att DO tar upp det här, säger Björn Fischler och fortsätter:

– Målsättningen med anmälan är förstås att föreningarna tvingas ta aktiv ställning för den här drabbade medlemmen. Dels genom att ta kontakt med medlemmen, dels genom att ta kontakt med sjukhusledningen så att den här pågående utredningen som man har tillsatt utförs på ett adekvat vis och blir klar.

Björn Fischler är noga med att påpeka att ingen av anmälarna påstår att facket hyser antisemitiska åsikter, utan att det handlar om föreningarnas agerande i ärendet.

– Den här styrelsen och den här ordföranden har säkerligen gjort en massa bra och viktiga saker, men här har man helt missat poängen, säger han.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, känner till DO-anmälan men uppger för Läkartidningen att han ännu inte har läst den. Han välkomnar dock en eventuell DO-utredning. 

– Det är ju fel forum att anmäla en fackförening på det här sättet. Jag kan inte kommentera det enskilda ärendet, utan jag kan bara kommentera i princip. Jag tycker att det är bra att DO får titta på det här ärendet, men det är arbetsgivaren, Karolinska universitetssjukhuset, som är ansvarig för arbetsmiljön, säger Johan Styrud.

– Men självklart ska vi se över våra rutiner, men jag kan som sagt inte uttala mig i det enskilda ärendet.

Läs mer:

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkarföreningen svarar på kritiken efter diskussioner om antisemitism

»Värstinglista« tar upp Karolinskas hantering av antisemitismärende

SLF vill se åtgärder mot kränkningar av läkare på etnisk och religiös grund

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism