Sedan tidigare har förändringar i föreskrifterna för naloxon, ett motgift mot opioider, genomförts. Det har inneburit att sjuksköterskor nu har fått skriva ut naloxon, att läkemedlet får lämnas ut vid förskrivningstillfället i stället för på apotek och att räddningstjänst kan ge det i väntan på ambulans.

Detta har gällt försöksverksamheter – men utvidgas alltså nu. Socialstyrelsen uppdaterar de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende med en stark rekommendation att sjukvården bör erbjuda naloxon och en utbildning till personer med opioidberoende med risk för överdos. Åtgärden får högsta prioritet.

I samband med de nya rekommendationerna har myndigheten också tagit fram ett nationellt informationsmaterial.

– Rekommendationen utgår från befintliga studier och experters bedömningar, och tar stöd i WHO:s bedömning och rekommendation, säger Stefan Brené, projektledare för riktlinjearbetet, i ett pressmeddelande.

Narkotika och läkemedelsförgiftningar tar omkring 900 liv i Sverige årligen. Samtidigt har naloxon använts utomlands sedan tidigare.

– Sverige har nu på senare år börjat arbeta med skadereducerande insatser. Till de insatserna hör till exempel sprututbyte och att tillhandahålla motgift. Nu har Sverige en politik med en vision om att inte ha något missbruk men också hjälpa beroende. Det är viktigt att kunna ha det parallellt, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, i en intervju i SVT när hon får frågan varför det har tagit så lång tid i Sverige.

Kostnaden för införandet av naloxon beräknar Socialstyrelsen landa på omkring 12 miljoner kronor. Där ingår att läkemedlet ges till drygt 10 600 personer med en kostnad på 449 kronor per paket. I summan ingår också utbildning för sjuksköterskor inom kriminalvården, sprututbytesmottagningar, mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och patienter med opioidberoende.

 

Läs även:

Sjuksköterskor får förskriva naloxon

Naloxon ska snabbutredas

Myndigheter svänger om Naloxon

Nej till Naloxon blir riksdagsfråga