De privata digitala vårdgivarna slussar sina patientärenden genom två regioner i Sverige: Sörmland och Jönköpings län. Dessa två har regelverk som möjliggör digital vård i hela Sverige och nu har de sammanställt antalet besök och hur mycket olika landsting runtom i landet har fakturerats.

Siffrorna fortsätter stadigt uppåt, se grafik nedan. Bara i december 2018 gjordes över 55 000 besök till »nätläkarna«, vilket kan jämföras med januari då knappt 32 000 gjordes. Kostnaderna som Sörmland och Jönköpings län fakturerar patienternas hemlandsting varje månad gick under fjolåret från 14 miljoner i januari till dryga 25 i december.

Att flest patienter kommer från Stockholm, följt av Västra Götaland och Skåne, kommer kanske inte som en överraskning. Ju större landsting, desto fler besök. Men stockholmarna står för en oproportionerligt stor andel med dryga 240 000 besök av de dryga 600 000 som gjordes i hela landet.

Kry är den klart största aktören med dryga 60 procent av marknaden, följt av Min doktor och Doktor.se. Den sistnämnda är den enda av de större privata som verkar genom Sörmland. Och företaget har ökat mängden patienter rejält; från knappt 1 500 i januari 2018 till cirka 16 000 i slutet av året. Under den här tiden har också Doktor.se kunnat locka patienter med att de inte behövde betala patientavgift, då Sörmland gjort all primärvård gratis. Men nyligen kom beskedet att regionen inför en avgift för digitala läkarbesök. Andra vårdkontakter ska dock vara gratis. 

När det gäller typ av vårdkontakter så särskiljer sig ett företag. Under 2018 var 95 procent av Krys besök läkarbesök. Motsvarande siffra för Min doktor var 91 procent. Doktor 24, Capio go och Medicoo låg alla högre än så. Men hos Doktor.se stod läkarbesöken för mindre än 40 procent, med en klar majoritet av besöken hanterade av en sjuksköterska.

– Vi har ett krav på att det sker en triagering och att vården hanteras på lagom nivå. Vi vill att man sorterar och säger nej till patienter som inte behöver vård eller rådgivning, säger Asghar Farahani, hälsovalschef i Region Sörmland.

Ser du det som ett sundhetstecken att Doktor.se har färre besök till läkare?

– Ja, det faller oss lite i smaken. Och startar andra bolag hos oss, som bara har läkare, så har vi samma diskussion med dem. 

– Det är en viktig fråga, att man inte betalar för onödiga saker.

Genom åren har avgifterna som patienternas hemlandsting faktureras sjunkit. 2016 kostade ett besök knappt 1 800 kronor när patienten betalade patientavgift (mer om patienten var barn eller hade frikort). 1 januari 2017 sjönk den till knappt 900 kronor. Sedan sommaren 2017 ligger den på mindre än 400 kronor, eller dryga 600 om patienten är barn eller har frikort.

Nedan finns grafik över besök och kostnader. Om du inte ser grafiken, tryck på den nedåtpekande pilen.

 

Läs även:

Ny avgift för digital vård i Sörmland

Patientavgift klubbad för digitala vårdbesök

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Om du inte ser grafiken, tryck på pilen.