Landstinget Sörmland (numer Region Sörmland) var först ut i Sverige att erbjuda sina invånare gratis primärvård, inklusive den digitala. När den privata vårdgivaren Doktor.se 2017 köpte en vårdcentral i Sörmland innebar det också att företaget kunde erbjuda digital vård till hela Sverige utan patientavgift.

Men nu är Region Sörmland på väg att införa en avgift för digitala läkarbesök. Enligt ett förslag från regionens tjänstemän ska en patientavgift på 100 kronor införas för digitala vårdkontakter på läkarnivå. Kontakter på annan nivå, såsom med sjuksköterska, ska fortsatt vara gratis.

Ersättningssystemet vid digital vård har orsakat kontrovers och varit ett stadigt debattämne i hela landet de senaste åren. Orsaken är att digital vård, slussad genom fysiska vårdcentraler i Region Jönköpings län och Region Sörmland, har medfört en merkostnad för patienternas hemlandsting, om de kom från andra håll i landet. Som en följd av detta föreslog Sveriges Kommuner och landsting, SKL, i fjol att landstingen borde ta en lägsta avgift på 100 kronor för digitala besök inom primärvården.

Och det är alltså åt det hållet som Sörmland nu går. Tidigare fanns dock ett alternativt förslag från tjänstemännen: att patienter listade i Sörmland inte skulle betala något för digitala besök, medan andra skulle betala 100 kronor oavsett vårdnivå.

Det nya förslaget ska diskuteras på nästa regionstyrelsemöte nästa vecka, för att sedan tas upp i fullmäktige. Ändringarna förslås träda i kraft den 1 juli i år.

 

Läs även:

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

SKL föreslår 100 kronor för digital vård

Mer än fördubbling av digitala besök

Vill ha samsyn om digital vård

Digital pionjär fyller tre år