Under hösten har läkare och andra vårdanställda i flera debattartiklar beskrivit en oro för situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och krävt åtgärder. I början av januari lämnade Sjukhusläkarna Göteborg över ett upprop som nästan 600 läkare skrivit under.

»Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar, utan att vi är många som delar bilden«, sa Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg, om läkaruppropet då. I uppropet ställs fyra krav till arbetsgivaren:

  • Sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras.
  • Presentera effektiva lösningar för att öka bemanningen. 
  • Bevara kompetens genom meningsfulla satsningar på att återrekrytera nyckelpersoner. 
  • Visa en tidsplan för när alla kliniker ska ha 85 procent medelbeläggning och utlokalisering av patienter förbjuds.

Henrik Ripa säger till Göteborgs-Posten att han respekterar läkarnas oro och synpunkter men tycker att kritiken bör framföras internt.

– Det är ungefär som om en flygkapten skulle säga »vi har så tuffa arbetsförhållanden att jag inte vet om vi kommer kunna landa i dag«. Det sätter en press på arbetsgivaren, men det är också ett problem i bemärkelsen att patienterna blir rädda.

Enligt Henrik Ripa är det endast ett fåtal patienter som riskerar att fara illa, och han är orolig att läkarnas öppna kritik leder till att människor inte vänder sig till sjukhuset för att få vård. Han anser i stället att »vi måste bli bättre på att tala om att det är fantastiskt positivt att komma till sjukhuset.«

I en tidigare intervju med Läkartidningen har Henrik Ripa sagt att andra arbetssätt, nya IT-system och att kommunen blir bättre på att ta hem patienter är vad som behövs för att förbättra situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt honom behövs även fler vårdplatser, men det är däremot inte aktuellt att skjuta till mer pengar.

Han tror inte heller på att införa ett förbud mot utlokaliseringar. Och om kravet i uppropet om att arbetsgivaren ska sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras, säger han till Läkartidningen:

– Uppropet kan ge sken av att det är farligt att åka till sjukhus, men jag är övertygad om att förutsättningarna för att få bra vård är bättre i dag än för fem eller tio år sedan.

Läs tidigare artiklar

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Läkare på Sahlgrenska: Lägg pengarna på attraktiv sköterskemiljö

SU-läkare samlas i protestupprop

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska