I dag överlämnade Donationsutredningen delbetänkandet Santiagokonventionen mot organhandel till socialminister Annika Strandhäll (S).

– Handel med mänskliga organ kan vara ett cyniskt utnyttjande av svaga och fattiga. Det krävs internationellt samarbete för att komma åt det, säger den särskilde utredaren Sten Heckscher i ett pressmeddelande.

Sverige har redan en bestämmelse som säger att handel med mänskliga organ är straffbart. Men Sten Heckscher anser att lagen måste skärpas. Till exempel ska det vara straffbart att använda ett mänskligt organ, om man insett att organet tagits till vara utan samtycke. Även försök till brott ska straffbeläggas.

– Det är viktigt att Sverige tillsammans med övriga Europa tar krafttag mot olaglig och etiskt förfärlig organhandel. Utredningen ger Sverige en grund för införande enligt Europarådskonventionen mot handel med organ, säger socialminister Annika Strandhäll.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Donationsutredningen lämnar sitt slutbetänkande i maj 2019.