Enligt Dagens Nyheter visar bokslutet för 2018 ett minusresultat på 822 miljoner kronor. Tidningen skriver vidare att »sjukhuset exempelvis fått en större kostnad för pensionsavsättningar än beräknat, med drygt 200 miljoner«. 

– Det är ju väldigt viktigt nu att sjukhuset får ordning på ekonomin. Det måste ske i år, annars överskuggar det allt annat, säger Håkan Sörman, ordförande i sjukhusets styrelse, till Dagens Nyheter.

Tidningen konstaterar att »Styrelsen har gått igenom alla funktioner och teman för att se över bemanningen och nu lagt ett sparprogram på 420 miljoner kronor, vilket betyder att 400 tjänster på årsbasis ska bort. Karolinska har i dag 16.000 anställda. Hur besparingarna ska göras har styrelsen inte preciserat«.