Vårdinrättningar ska från den 1 juli i år börja betala moms när de hyr in personal. Ändringen bottnar i en dom i Högsta förvaltningsdomstolen och sedan ett ställningstagande från Skatteverket. Det betyder att både privat och offentligt drivna vårdgivare ska betala moms på kostnader för personal som hyrs in. Landsting och kommuner har dock rätt att få tillbaka momsen. Skatteverkets besked väckte genast kritik från organisationen Vårdföretagarna som ansåg att ändringen snedvrider konkurrensen, vilket Läkartidningen berättade om i höstas

Läkarförbundet ställt sig bakom kritiken, och tillsammans med Vårdföretagarna skickade man nyligen in en skrivelse till Skatteverket. Det berättar Läkarförbundet på sin webbplats. Förutom snedvriden konkurrens anser förbundet att risken finns att tillgången på vård och omsorg stryps, särskilt utanför städerna. 

Många läkare är bekymrade över effekterna av förändringen, enligt förbundet, och har vänt sig till Läkarförbundets kansli med frågor. Frågorna handlar om sänkt ersättning från bemanningsföretag, likviditetsbrist för vårdgivare, konkurrensnackdelar, svårigheter att bemanna och i vissa fall verksamheters möjligheter att överleva.

På webbplatsen ges också råd, bland annat råd om att omförhandla sina avtal, att ställa frågor till revisorer och Skatteverket samt att ta hjälp av skattejurister. Men många frågor är det för tidigt att ge svar på, och Läkarförbundet har heller inte skattejuridisk expertis.

Läs mer på Läkarförbundets webbplats, »Skatteverkets ställningstagande beträffande moms«.

Läs även:

Moms på hyrpersonal i vården från första juli