Under förra året återkallade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, 24 läkares legitimationer, drog in eller begränsade 31 läkares förskrivningsrätt och gav 28 läkare prövotid – en sorts treårig villkorlig dom beträffande återkallelse av legitimation. 

Det är en fördubbling av antalet återkallade läkarlegitimationer och indragna eller begränsade förskrivningsrätter jämfört med 2017. En ökning har även skett vad gäller antalet läkare som får åtgärden prövotid. Se grafiken här nedan.

HSAN:s ordförande, juristen Susanne Billum, förklarar det med att myndigheten får in fler ärenden. En trend som pågått under flera år. Majoriteten kommer från Myndigheten för vård och omsorg (IVO). HSAN får inte ta upp ärenden på eget initiativ, utan är bundna av de inkomna anmälningarna.

– Vi har fått in betydligt fler ärenden från IVO. Jag tror att IVO har satsat, gjort vissa riktade insatser och förstärkt verksamheten. Och steg ett i ökningen som vi ser hos oss är förstås att anmälningarna fortsätter att strömma in till IVO, säger Susanne Billum.

Petra Carlbaum, processutvecklare för tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal på IVO, bekräftar att myndigheten får in fler anmälningar mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Mest har anmälningarna från vårdgivare och apotek ökat.

Handlar det om att det blivit fler riskindiver i svensk sjukvård, att de upptäckts i högre utsträckning eller att benägenheten att anmäla har ökat? Varken Susanne Billum eller Petra Carlbaum har något säkert svar. Men bägge lutar mot den sistnämnda orsaken.  

– Jag tror det handlar om en ökad anmälningsbenägenhet. Riskindividerna har säkert funnits tidigare också men man har försökt hantera dem inom sin egen verksamhet, säger Petra Carlbaum.  

IVO har satsat mer på att informera om skyldigheterna att anmäla riskindivider. Bland annat i möten med chefläkare.

– Vårdgivaren har skyldighet att se till att personalen jobbar säkert medan vår uppgift är att titta på förutsättningarna för att ha en legitimation. Om man anser att en individ är en patientsäkerhetsrisk, räcker det inte att enbart begränsa personanens handlingsutrymme utan man måste även göra en anmälan till oss, säger Petra Carlbaum.  

Efter att IVO gjorde en tillsyn av apoteksverksamheterna för några år sedan har antalet anmälningar därifrån ökat markant. Att det sedan 2017 finns möjlighet att göra en webbanmälan till IVO, tror hon också bidrar till fler anmälningar.  

– Det har vårdgivarna efterfrågat länge.

Petra Carlbaum tror även att den ökade andelen hyrpersonal i sjukvården kan spela en viss roll.

– Vi har inte tittat på det. Men man kan tänka sig att riskindivider uppmärksammas mer om de vikarierar hos olika vårdgivare.

Ytterligare en orsak som hon uppger är myndighetens eget förbättringsarbete.

– Vi har jobbat aktivt internt med att strukturera vårt arbetssätt så att vi kan få i väg ärenden snabbare till HSAN genom att ta fram vägledning för hur vi ska jobba enhetligt.

Sedan några år dubbelgranskas även alla anmälningar av IVO.

Susanne Billum tycker att kvaliteten på de inkomna ärendena från IVO har förbättrats. HSAN har tidigare kritiserat kvaliteten och efterlyst en mer enhetlig praxis.

Fler yrkanden från IVO – 95 procent – fick bifall av HSAN förra året jämfört med tidigare år.

– Det har blivit bättre. Jag tror att praxis i en del frågor har stabiliserat sig och tycker att IVO skärpt sig och gör en mer nyanserad bedömning, säger Susanne Billum och tillägger:

– Jag tycker också att de prioriterar och drar fram ett antal väldigt allvarliga ärenden med väldigt avancerat missbruk eller allvarlig brottslighet.

Läs också:

Fler legitimationer dras in på grund av olämplighet

Prövotiden effektivt för missbruksproblem

Tidigare artiklar:

Kraftig ökning av antalet prövotider

HSAN efterfrågar fler åtgärder för riskindivider

Ökning av antalet indragna legitimationer i vården: Färre läkarleg återkallades

Fler riskindivider har inte upptäckts med ny lag

Ny patientsäkerhetslag klubbad

HSAN:s ordförande bekymrad över »kryphål« i lagen

HSAN:s ordförande om yrkeslegitimationer: »Överväg en övre åldersgräns«

Regeringen vill ha bättre koll på lämplighetsprövning

HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården, indragning eller begränsning av förskrivningsrätt och ny legitimation eller annan behörighet.

Det sker efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eller efter ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän, JO, och Justitiekanslern, JK, har rätt att göra anmälan. 

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter, som utses av regeringen och sitter i tre år. 

Källa: HSAN