Författaren Soki Chois bok Kimchi och kombucha väcker debatt. Foto: Stefan Tell/Bonnier Fakta

Soki Choi kan vara bekant för Läkartidningens läsare eftersom hon har forskat om komplexa sjukvårdssystem, bland annat om fusionen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Hon har också publicerats i Läkartidningen i ämnet värdebaserad vård. 

2018 kom hennes bok Kimchi och kombucha, vilken har sålt över 30 000 exemplar. Den tittar bland annat på forskning om tarmbakteriers inverkan på hjärnan. Boken får nu hård kritik för att den riskerar att vilseleda läsarna.  

Författaren och debattören Christian Dahlström intervjuar några forskare i ett kommande avsnitt av Sinnessjukt, en podcast om psykisk ohälsa. En av de intervjuade är Christian Rück, psykiater och forskningsgruppsledare vid Karolinska institutet. Han säger till Läkartidningen att boken är lättläst och trevligt skriven, men att den framställer forskningsläget felaktigt. 

– Den finns många generaliserande och felaktiga påståenden om vad psykisk ohälsa beror på och vad som är effektiva preventions- och behandlingsstrategier. Det framstår som att särskild typ av kost, inklusive kimchi och kombucha, skulle vara det bästa sättet att hantera de flesta besvär trots att det i stort sett helt saknas stöd för just kimchi och kombucha. 

Hur ser du på kopplingen mellan tarmflora och psyket eller psykisk sjukdom? 

– Det är ett intressant och växande forskningsfält där jag själv är involverad i studier. Vi får avvakta mer forskning innan vi drar slutsatser som är av typen ät-just-det-här för din sjukdom.  

Det finns flera böcker på samma tema. Utmärker den här sig?  

– Det som är som är speciellt med denna är ju att avsändaren i så hög grad utger sig för att vara vetenskaplig, där skiljer den sig från till exempel Food Pharmacy.  

Andra som intervjuas i podden är Lars Lannfelt, seniorprofessor i geriatrik som forskar om Alzheimers sjukdom, Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, och Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog och docent. Samtliga menar att boken drar för stora växlar på begränsade vetenskapliga fynd. De ser också en risk för att boken kan leda till att patienter med allvarliga sjukdomar avstår konventionell behandling till förmån för tips på mat. 

Det håller inte författaren med om. 

– Jag ger inga råd till sjuka människor. Tvärtom betonar jag att de generella kostrekommendationerna som ges vänder sig till friska personer och de är helt i linje med rekommendationer av ledande forskare i fältet, säger Soki Choi till Läkartidningen. 

– Jag pekar på den forskning som visar att vissa mikrober och komplexa kolhydrater kan ha medicinsk behandlingspotential i framtiden. Det är en uppmaning att följa med i det här intressanta området. 

Vad tycker du om kritiken att boken är generaliserande med felaktiga påståenden? 

– Jag tror det har blivit ett missförstånd. Boken sammanfattar andras forskning. Jag poängterar tydligt att det är tidig forskning. Jag försöker vara tydlig med att det är djurstudier, det är små studier, vad vi vet och inte vet. Jag har alla referenser och har haft flera faktagranskare. Man måste se det ur ett populärvetenskapligt perspektiv.  

Soki Choi erbjöds också att vara med i podden Sinnessjukt, men säger att hon tackade nej för att hon inte tyckte den verkade seriös. 

En annan del i kritiken handlar om hur hennes doktorstitel använts. Hon är civilekonom och disputerade vid Karolinska institutet med en avhandling om komplexa sjukvårdssystem. Hon har titeln medicine doktor, men hon är inte läkare. Kritikerna menar att denna titel därför kan vilseleda läsarna. 

Thomas Lindén, specialist i neurologi och psykiatri samt ordförande i Etik- och ansvarsrådet i Läkarförbundet, tycker att Soki Choi gör »ett moraliskt fel« när hon uttalar sig i medicinska frågor som doktor, eftersom allmänheten då kan uppfatta det som att hon är läkare. 

Soki Choi tycker inte att hon har varit vilseledande. 

– Jag är inte utbildad läkare och har aldrig försökt att ge sken av det. Jag har skrivit tydligt vad jag har forskat om och att jag använt fem faktagranskare just för att jag inte själv har forskat om det här. Jag och förlaget har försökt vara så tydliga vi kan, säger Soki Choi och tillägger: 

– Att jag är internationellt erkänd systemforskare tyckte vi var relevant att förmedla till läsaren. Jag har ju haft nytta av den kompetensen för att sätta mig in i ett komplext material. 

Frågan om titeln diskuterades också på förlaget Bonnier Fakta. 

– Det känns väldigt väsentligt för boken att det här är hennes titel och bakgrund. Men vi vill ju självfallet inte att någon ska uppfatta det som att hon är läkare. Vi skriver inte heller ut “medicine doktor” i boken, säger Cecilia Viklund, förläggare på Bonnier Fakta. 

Kimchi och kombucha hamnade på 13:e plats över mest sålda fackböcker enligt Svenska förläggareföreningens topplista 2018. Ovanför den finns andra böcker som rör sig i samma härad, till exempel Foodpharmacy. Nyligen skrev fem professorer och doktorer en debattartikel i Dagens Nyheter där de förespråkar en oberoende instans som granskar den här typen av hälsoböcker. 

Det tycker Cecilia Viklund att det är problematiskt. 

–Jag är självfallet för recensioner och faktagranskningar, men det här förslaget ger monopol till en eller flera personer att bedöma ett stort och komplext område, och jag har svårt att se hur det kan göras utan att det begränsar yttrandefriheten eller börjar likna någon form av censur. 

Inte heller Christian Rücktror att det är rätt väg att gå. 

–Nej, jag tror författarna och förlagen behöver ta ansvar och jag tror att det är praktiskt omöjligt att ha en fristående instans som förhandsgranskar. Det är nog också upp till journalister och andra, inklusive forskare, att kritiskt granska. Men energin kanske inte räcker till.