Varje år rankar Swedeheart vården för patienter med hjärtinfarkt utifrån de resultat genom hela vårdkedjan som olika sjukhus har registrerat i Swedeheart. Och som vanligt publiceras resultatet på alla hjärtans dag.

I år är det Falu lasarett och Sollefteå lasarett som hamnar i topp, efter att ha fått 9 av 11 möjliga poäng enligt Swedehearts kvalitetsindex.

En nyckel till de goda resultaten i Falun är den i stor utsträckning sjuksköterskebaserade uppföljningen efter hjärtinfarkt som sjukhuset numera jobbar med, enligt Kristina Hambraeus, som är verksamhetschef på kardiologkliniken där.

– De som har ett standardförlopp efter sin hjärtinfarkt har uppföljning hos sjuksköterska, med stöttning av läkare på vår mottagning vid behov, säger hon och fortsätter:

– Det innebär att färre personer – specialutbildade, väldigt erfarna sjuksköterskor i stället för många olika underläkare – träffar de här patienterna. 

Enligt Kristina Hambraeus gör det att behandlingen blir ännu mer enhetlig.

– Man får till exempel till en bra titrering av blodtrycksmediciner och lipidsänkande mediciner.

Ett område som Falu lasarett är svagare på är däremot fysisk träning med fysioterapeut i efterförloppet efter hjärtinfarkt, konstaterar hon.

– Där har vi alltid haft svårt att få bra siffror. Jag tror att det bland annat handlar om att långa avstånd till sjukhuset gör det svårt för många patienter att delta. Men vi har också brist på fysioterapeuter.

I botten av Swedehearts rankning återfinns sjukhusen i Piteå, Varberg och Karlskoga.

Inför årets kvalitetsindex har Swedeheart skruvat en del på några av de parametrar som ingår. Till exempel har definitionen av deltagande i fysiskt träningsprogram skärpts.

Ta del av Swedehearts kvalitetsindex för 2018.