För ett år sedan orsakade ett förmodat underskott på 56 miljoner kronor ett »ekonomiskt stabsläge« i Region Blekinge. »Kraftfulla åtgärder« vidtogs där målet främst var att minska kostnaden för hyrpersonal.

Efter valet i höstas fick Blekinge ett alliansstyre efter att Socialdemokraterna stått vid rodret i hela 95 år. En skattehöjning var »en sista utväg« enligt regionstyrelsens ordförande Alexander Wendt (M). Men så blev det.

Trots detta och effektiviseringsåtgärder värda 71 miljoner kronor går sjukvårdens budget mot ett underskott på nästan 137 miljoner kronor, meddelar regionen i ett pressmeddelande. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill se ytterligare förslag på effektiviseringar för att nå en budget i balans. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth har i uppdrag att se vilka ytterligare besparingar som kan göras. I det ingår att utreda om avdelningar kan slås samman eller tas bort.

– Om det är ett uppdrag på några miljoner är det lättare att se effektiviseringsåtgärder. Men det här är inget som vi kan putsa bort. Det handlar om så stora summor, säger han till Blekinge Läns Tidning.

Men nämnden vill också ha en förklaring till vissa oklarheter om intäkterna i budgeten. Regionfullmäktige har nämligen räknat med större intäkter än vad som ser ut att bli fallet. I så fall måste budgeten justeras, vilket skulle kunna påverka den positivt genom att 49 miljoner kronor tas bort från underskottet. Nämnden kommer också att begära ytterligare 30 miljoner av fullmäktige för att påskynda omställningsarbetet i vården.

 

Läs även:

Alliansen i Sydsverige för skattehöjning

Blekinge i »ekonomiskt stabsläge«

Få når målet för hyroberoende