Läkartidningen har i flera artiklar berättat om ärendet där en överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset anklagats för antisemitism.

Nu har en advokatbyrå, som på uppdrag av sjukhuset gjort en granskning av ärendet, lämnat sina slutsatser.

En slutsats är att sjukhusets agerande efter att man mottagit anmälan om trakasserier inte har varit tillräckligt, och att en extern utredning borde tillsatts redan i mars 2018.

– Vi tar till oss kritiken om sjukhusets långsamma agerande. Vi vill vara ett sjukhus med noll tolerans mot diskriminering och trakasserier. För att på ett trovärdigt sätt leva upp till det måste vi ha snabbare och tydligare rutiner vid anmälan, säger tf sjukhusdirektör Annika Tibell i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är det dock inte visat att anmälaren, det vill säga den läkare som ska ha diskriminerats, utsatts för någon direkt eller indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen.

I rapporten konstateras samtidigt att läkaren »sannolikt kan ha upplevt trakasseri enligt diskrimineringslagen i form av tillmäle från en kollega i samband med arbetet vid ett tillfälle någon gång under 2014 eller 2015«.

Rapporten visar också att det funnits en aggresiv jargong och att »icke inkluderande beteende har förekommit hos flera individer under en längre tid inom enheten«.

Nu ska sjukhuset vidta ett antal åtgärder. Det handlar bland annat om uppföljningssamtal med berörda indivuder. För några kommer det också upprättas individuella handlingsplaner.

Därtill ska sjukhuset anlita professionellt stöd för att stärka arbetsmiljön vid enheten. Det har också genomförts en riktad arbetsmiljörond med fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

– Utredningen bekräftar vår bild av arbetsmiljön och de komplexa problem som finns på den enhet som utretts. Karolinska kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på enheten och för de berörda personerna. Vi kommer också att tydliggöra vilket ansvar man har som chef och medarbetare på sjukhuset såväl när det gäller den gemensamma arbetsmiljön som hantering av trakasserier, säger Annika Tibell.

Utöver advokatbyråns granskning pågår dessutom en utredning vid Diskrimineringsombudsmannen (DO) om sjukhusets hantering av det aktuella ärendet.

Det pågår också en DO-utredning kring Karolinska universitetssjukhusets läkarförening och Stockholms läkarförening. Det var i januari i år som fyra överläkare anmälde föreningarna till DO för brister i hanteringen av den läkare som ska utsatts för trakasserierna.

Läs mer:

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls.

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkarföreningen svarar på kritiken efter diskussioner om antisemitism

»Värstinglista« tar upp Karolinskas hantering av antisemitismärende

SLF vill se åtgärder mot kränkningar av läkare på etnisk och religiös grund

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism