Den privata digitala vårdgivaren har presenterat tre nyheter. Företaget kommer att börja med triagering som bygger på artificiell intelligens. Detta AI-triage ska snabbare slussa patienter till rätt vårdnivå.

Och där kommer en annan nyhet in i bilden: sjuksköterskor blir nu en del av personalen som möter patienten i de digitala besöken, vid sidan av läkare och psykologer. 

Dessutom inleder Kry ett samarbete med en vårdcentral i Sörmland. Region Sörmland har – precis som Region Jönköpings län – likställt digital vård med fysisk. Det gör att Kry kan erbjuda vård till hela Sverige genom Sörmland, precis som de i dag gör genom Jönköpings län.

Det kommer också att innebära att Krys patienter i framtiden får betala en lägre patientavgift. I dag betalar patienterna (förutom barn, 85+ och de med frikort) en avgift på 250 kronor för ett besök hos Kry, eftersom det är den avgift som Region Jönköpings län har satt för primärvårdsbesök. Men digital vård som går genom Sörmland innebär en avgift på 100 kronor vid läkarbesök. Kontakter på andra nivåer, såsom med sjuksköterskor, är gratis för patienten. 

När avgiften sänks kommer patienternas hemlandsting att få betala mer. De digitala vårdgivarna får alltid 650 kronor per besök, oavsett vårdnivå. I detta ingår både patientavgift och den avgift patientens hemlandsting betalar. Blir patientavgiften lägre eller om den utgår helt, måste landstingen gå in med mer. 

Vården kommer successivt att flyttas till Sörmland, något som ska vara klart 1 juli i år. Samarbetet med vårdcentralen i Jönköpings län fortsätter dock. Kry svarar genom sin pressavdelning att beslutet om det nya samarbetet precis tagits och att de »jobbar just nu vidare med att utforma detaljerna för det«. 

Redan i dag erbjuder en av Krys konkurrenter, Doktor.se, vård till hela Sverige genom Sörmland. Det innebär att läkarbesök till Doktor.se kostar patienten 100 kronor, vilket blir fallet för Krys patienter i framtiden. Men som Läkartidningen tidigare har berättat hanteras majoriteten av Doktor.se besök av sjuksköterskor

Under 2018 gjordes uppåt 95 procent av Krys besök till läkare. Med införandet av sjuksköterskor skulle det sannolikt ändras, vilket i så fall kan göra besöken dyrare för regionerna.

Kry är den överlägset största aktören på den svenska marknaden för digital vårt med cirka 60 procent av besöken som under fjolåret gick via Region Jönköpings län och Region Sörmland. Det motsvarar storleksordningen 360 000 digitala kontakter.

 

Läs även:

Nätläkarnotan har ökat kraftigt

Ny avgift för digital vård i Sörmland

Så mycket kostar digital vård