Omkring 2 procent av läkarbesöken inom öppen- och slutenvården i Region Stockholm uteblev under 2018. Det visar siffror som Nyhetsbyrån TT tagit del av. 

– Det innebär att det blir tider oanvända som andra patienter kunnat få och leder till att resurser som vårdpersonal och operationssalar kan stå outnyttjade, säger regionens chefläkare Johan Bratt till TT.

De ekonomiska konsekvenserna blir störst när patienter inte dyker upp vid planerade operationer. Enligt TT ställdes cirka 2 100 operationer in i Region Stockholm under förra året för att patienter avbokat för sent eller uteblivit.

I Region Skåne var det 123 000 uteblivna vårdbesök under 2018. Det är en minskning med 3 procent jämfört med 2017. 

Sedan 2012 tar Region Skåne ut dubbel patientavgift för vuxna som inte infinner sig vid ett vårdbesök. Under 2018 genererade dessa extra avgifter 25 miljoner kronor.

I början av januari rapporterade Läkartidningen att kostnaderna för uteblivna besök i Västra Götalandsregionen ökat på senare år. Förra året uteblev omkring 160 000 inbokade besök på regionens sjukhus. Enligt regionens beräkningar motsvarar kostnaden för dessa uteblivna besök drygt en halv miljard kronor.

Men det handlar inte bara om pengar. Enligt Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, påverkar uteblivna besök också vårdgarantin.

– Vi har köer till behandling och så står vi uppställda och väntar och så kommer det ingen. Det är väldigt olyckligt att ingen annan kan få den tiden, säger hon till TT.

Men på flera håll i regionen arbetar man medvetet med att minska antalet uteblivna besök. Ett exempel är gynekologimottagningen i Kungälv. Där har antalet uteblivna besök minskat med 35 procent genom att man infört sms-påminnelser samt låter patienter boka och avboka själv.

Läs mer:

Färre uteblivna besök med sms-påminnelser