I dag betalar regionerna 650 kronor för ett läkarbesök hos digitala vårdgivare, exempelvis Kry och Min Doktor, genom den så kallade utomlänsersättningen.

Men enligt Dagens Samhälle har de rödgröna partierna i Sveriges Kommuner och landstings (SKL:s) hälso- och sjukvårdsdelegation föreslagit en sänkning av utomlänsersättningen för digitala läkarbesök. Från dagens 650 kronor till 450 kronor. Förslaget innehöll också sänkta ersättningsnivåer för digitala besök hos bland annat psykolog och annan legitimerad vårdpersonal.

Men när förslaget var uppe för beslut i går, torsdag, yrkade de borgerliga partierna på återremiss. Detta bland annat med hänvisning till att ett beslut om nätläkarbolagen också bör innehålla riktlinjer för triagering och vilka typer av insatser som de digitala vårdgivarna ska få ersättning för.

– Vi vill se det här som en helhet och inte bara ha fokus på ersättningarna, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande i Jönköping och ersättare i sjukvårdsdelegationen, till Dagens Samhälle.

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation uppger för Dagens Samhälle att en anledning till att de rödgröna partierna gick med på återremiss var att de vill se en bred överenskommelse i frågan.

I maj 2017 sänkte SKL den rekommenderade utomlänsersättningen för digitala läkarbesök från 1 200 kronor till dagens nivå på 650 kronor. 

Läs mer:

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

Digital vård ska utredas

SKL föreslår 100 kronor för digital vård

Så mycket kostar digital vård

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks