Jesper Lagergren, professor vid Karolinska institutet.

Såväl medicinsk som kirurgisk behandling av refluxsjukdom tycks minska risken för matstrupscancer av typen adenokarcinom över tid efter behandlingen. Det kom forskarna vid Karolinska institutet och flera andra nordiska universitet fram till i den studie som publicerades i JAMA Oncology förra året.

Strax efteråt gjorde forskarna också ett egenreferat av studien som publicerades här i Läkartidningen.

Men nu drar alltså JAMA Oncology tillbaka artikeln, efter att forskarna upptäckt ett systematiskt fel i de statistiska analyserna.

Ett fel som gör att den ursprungliga slutsatsen förändras, konstaterar Jesper Lagergren, professor vid Karolinska institutet och huvudansvarig för studien, i ett brev som publiceras i JAMA Oncology. 

– När vi nyligen har analyserat våra data på nytt drar vi slutsatsen att behandling vid refluxsjukdom inte tycks minska risken för adenokarcinom i matstrupen över tid, säger han när Läkartidningen når honom för en kommentar.

– Alltså tvärtemot den hypotes som funnits, tillägger han.

Felet upptäcktes när gruppen skulle göra en statistisk analys på samma kohort, men för en annan cancerform.

Hur reagerade du?

– Ja, det var ju inte roligt. Det är första gången jag är med om att vi påvisat ett analysfel som ändrar studiens budskap.

Enligt Jesper Lagergren var det självklart att agera efter upptäckten av felberäkningen.

– Som ansvarig forskare bestämde jag mig för att omedelbart dra tillbaka studien. Nu är planen att skriva om artikeln och skicka in den på nytt till en tidskrift, säger han.

I en kommentar i samma utgåva av JAMA Oncology berömmer tidskriftens redaktörer forskarnas agerande och skriver att deras ärlighet »är ett utmärkt exempel på vetenskaplig integritet«.

– Det är fina ord, som förhoppningsvis kan göra det lättare för andra forskare som uppdagar fel att korrigera eller ta tillbaka en studie, säger Jesper Lagergren.