Det är Nils Billestrup, professor vid Köpenhamns universitet, som genomfört granskningen på uppdrag av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning.

I fem av de åtta granskade vetenskapliga artiklarna förekommer bildmanipulationer, enligt Nils Billestrup. I en artikel är det oklart och i två av de granskade artiklarna hittar Nils Billestrup inga bevis för bildmanipulationer.

I två av artiklarna, där Karin Dahlman-Wright står som sista författare, kan bildmanipulationerna också enligt yttrandet ha påverkat artiklarnas slutsatser. För ytterligare en artikel är det oklart om slutsatserna påverkats, men Nils Billestrup konstaterar att i vilket fall så har data inte presenterats på ett hederligt och transparent sätt. För tre artiklar är bedömningen att bildmanipulationerna troligen inte påverkar artiklarnas slutsatser.

Vad gäller frågan huruvida det kan finnas avsikt bakom bildmanipulationerna skriver Nils Billestrup att det för två av artiklarna är mindre troligt att ett ärligt misstag kan ligga bakom. Vad gäller en tredje artikel anser han det vara mycket osannolikt att manipulationerna beror på ett ärligt misstag. För ytterligare en artikel är en rättelse nu publicerad, men där återstår trots detta några problem och osäkerheter, enligt Nils Billestrup. I två fall går det inte att bedöma om det rör sig om ärligt misstag respektive är oklart.

Karin Dahlman-Wright anmäldes för misstänkt forskningsfusk förra året. Eftersom Karolinska institutet ansåg att det skulle vara olämpligt att utreda ärendet där flyttades ärendet över till Göteborgs universitet (GU).

GU:s oredlighetsråd begärde i december förra året att Expertgruppen för oredlighet i forskning skulle yttra sig i ärendet, och expertgruppen anlitade i sin tur Nils Billestrup som extern sakkunnig.

Enligt Jörgen Svidén, kanslichef vid Överklagandenämnden för etikprövning, har sakkunnigyttrandet nu skickats ut till samtliga medförfattare för eventuella kommenterar. Först därefter kan expertgruppen lämna sitt slutliga yttrande.

Läkartidningen söker Karin Dahlman-Wright.

Läs mer:

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet