Läkartidningen har tidigare berättat om hur omtyckta vårdcentraler kan ha svårt att hantera en allt för stor tillströmning av patienter som vill lista sig. I vissa fall har företrädare för vårdcentraler larmat om att verksamheterna kan tvingas lägga ner om ett listningsstopp inte får införas.

Enligt en rundringning till samtliga regioner som Dagens Medicin genomfört svarar 15 regioner nej på frågan om de tillåter tillfälliga listningsstopp. Detta med hänvisning till lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Men enligt Anders Kring, jurist vid Socialstyrelsen, finns utrymme för tolkning i lagen. 

– Lagens krav innebär inga begränsningar för regionerna att utforma vårdvalssystem som tillåter tillfälliga stopp eller andra begränsningar. Men de måste behandla alla utförare lika, säger han till Dagens Medicin.

Sex regioner uppger däremot att de tillåter tillfälliga stopp. Enligt tidningen anser dessa regioner att arbetsmiljölagstiftning och patientsäkerhet står över lagen om valfrihet.

Ett exempel är Region Dalarna som nyligen införde möjligheten till tillfälliga listningsstopp för vårdcentraler. 

– Populära vårdcentraler som lockar patienter ska inte riskera att hamna i en kris på grund av att de är populära och bra. De ska inte hotas av likviditetskris för att de tvingas växa fort, sa regionrådet Sofia Jarl (C) till Dalarnas Tidningar i slutet av februari.

Läs mer:

Dalarna tillåter listningsstopp på vårdcentraler

Nej till listningsstopp i Västernorrland

Landstinget Västernorrland ska utreda listningsstopp

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral

SFAM:s ordförande Hanna Åsberg: »Vi måste våga prata om listningstak«

Vårdcentral i Varberg vill sätta stopp för nya patienter

Dessa regioner uppger att de tillåter tillfälliga listningsstopp

  • Region Stockholm
  • Region Jönköpings län
  • Region Blekinge
  • Region Kalmar
  • Region Dalarna
  • Region Västerbotten

Källa: Dagens Medicin