Det är i en debattartikel i Dagens Samhälle som styrelseordförande Håkan Sörman, vice ordförande Eva Fernvall och styrelseledamoten Kjell Asplund bemöter den kritik som riktats mot sjukhusets nya organisation, kallad Nya verksamhetsmodellen (NVM). 

Modellen med patientflöden och en tematisk organisation som bygger på värdebaserad vård har varit starkt kritiserad, inte minst från läkarhåll.

Enligt styrelsen är kritiken som framförts i stora delar befogad. Det visar sig bland annat i den utvärdering av verksamhetsmodellen som presenterades i januari.

»Styrelsens utvärdering av NVM visar att kritikerna – och dit hör många av sjukhusets medarbetare – i många stycken har rätt«, skriver styrelsen.

Bland annat konstateras att antalet chefer ökat kraftigt när vården organiserats utifrån patientflöden. Dessutom är ansvarsfördelningen mellan chefer ofta oklar, vilket leder till omständliga beslutsvägar. Det har också blivit svårt för första linjens chefer att ha full kontroll på verksamheterna.

Dessa problem har bland annat lett till att det utvecklats en »resurskrävande mötes- och projektkultur vid Karolinska«.

Och även om det finns patientflöden som fungerar som det var tänkt behövs omfattande åtgärder. Styrelsen pekar på att den gett sjukhusdirektören i uppdrag att göra en översyn av organisationen kring patientflöden, medicinska specialiteter och jourlinjer. 

Om vården blir mindre uppsplittrad på olika teman, patientområden och vårdflöden kan antalet chefer och administratörer minska, anser styrelsen.

»Med tydligare ansvarsfördelning vill vi reducera behovet av möten och projekt och frigöra tid och sjukvårdspersonal för den praktiska vården«, skriver styrelsen.

Läs också:

Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas verksamhetsmodell

S: Återinför klinikerna på Karolinska

Yvonne Dellmark: »Se över hela Karolinskas uppdrag«