Läkartidningen har tidigare berättat om hur ett regeringsbeslut om HPV-vaccin även till pojkar dröjer, trots att det gått 1,5 år sedan Folkhälsomyndigheten la fram sin utredning om konsekvenserna av ett införande.

De flesta remissinstanser var positiva till slutsatserna i utredningen. Men eftersom Sveriges Kommuner och landsting (SKL) anser att det skulle bli så mycket som tre gånger dyrare än vad Folkhälsomyndigheten räknat med – och därmed kräver kompensation från staten – ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ytterligare utreda kostnaderna, rapporterar Sveriges Radio.

 – I och med att det kommit ett nytt vaccin på marknaden och att Sveriges Kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten beräknar kostnaderna på olika sätt så får Folkhälsomyndigheten ett tilläggsuppdrag att nu bedöma konsekvenserna så att vi har de helt klara för oss innan vi kan fatta några beslut, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Sveriges Radio.

Första april ska Folkhälsomyndigheten redovisa tilläggsuppdraget om vad kostnaden blir om även pojkar erbjuds de nya HPV-vaccinerna på marknaden som ger skydd mot fler typer av HPV och har ett högre listpris.

Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet med vaccinationen har varit att skydda mot livmoderhalscancer.

Sedan dess har dock HPV-infektioner kunnat kopplas även till en rad andra cancerformer. För män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus. 

Om även pojkar skulle vaccineras mot HPV bedömer Folkhälsomyndigheten att cirka 60 cancerfall bland män skulle kunna förebyggas varje år, liksom ytterligare 60 bland kvinnor till följd av flockeffekt.