Det är efter förra årets nyhet om att en kinesisk forskare påstått sig ha använt genredigeringstekniken CRISPR-Cas9 för att skapa genmodifierade bebisar som forskare och etiker i sju länder nu vill se krafttag.

I en så kallad kommentarsartikel i Nature skriver de att det krävs ett »globalt moratorium« för all klinisk användning av den här sortens teknik för att åstadkomma förändringar som kan föras vidare till framtida generationer.

Till att börja med vill forskarna se ett totalstopp. Det skulle – anser de – ge tid att ta fram ett internationellt ramverk där världens länder frivilligt förbinder sig att säga nej till att tekniken ifråga används kliniskt för att åstadkomma ärftliga förändringar, såvida inte vissa villkor är uppfyllda.

»Det regelverk som vi efterlyser kommer att skapa rejäla farthinder för de mest äventyrliga planerna på att omdana människoarten» skriver de, men tillägger att »riskerna med alternativet – som omfattar att såväl skada patienter som att urholka allmänhetens förtroende – är mycket värre«.

De betonar att det stopp som de vill se inte gäller redigering av könsceller i enbart forskningssyfte, eller genredigering av somatiska celler för att behandla sjukdomar.

Efter totalstoppet skulle olika länder själva kunna välja om de ska tillåta specifika tillämpningar av det hela, under förutsättning att vissa bestämda villkor är uppfyllda, föreslår forskarna.

I samma utgåva av Nature får de bland annat stöd av ledningen för den amerikanska myndigheten National Institute of Health, NIH. De skriver att NIH ser fram emot en bred internationell debatt om nyttan och riskerna med att använda den nya tekniken:

 »Vi hoppas att det kommer att leda till ett klokt ramverk för att hantera framtida beslut om huruvida – och i så fall hur – genredigering av könsceller i kliniskt syfte kan göras med yttersta respekt för mänskligt liv«.

Läs också:

För tidigt för kliniska försök med ärftliga genförändringar

Nu har CRISPR-tekniken tagit ett steg närmare kliniken