När avtalet med Stockholm inte förlängdes tappade sjukhuset 70 procent av patienterna. Och nu går det helt enkelt inte ihop ekonomiskt att bedriva verksamheten som man tidigare gjort. Verksamheten kommer att avvecklas under mars månad.

– Det avtalet var en förutsättning för att vi skulle kunna driva vården som vi ville. Det var det största avtalet vi hade och det som var anpassat till vår verksamhet, säger Ursula Flatters, specialist i allmänmedicin och styrelseledamot i Vidar rehab, till Läkartidningen.

Styrelsen för Stiftelsen Vidarkliniken kommer däremot att utreda om vårdformen »dagrehab med övernattning« kan bli kvar.

– Just för ögonblicket har vi kvar polikliniska behandlingar. Men att driva en verksamhet som fungerar ekonomiskt, med bara dagrehab som inte är landstingsfinansierad, är inte heller världens lättaste. Då måste man få erbjudande om nya avtal och som det ser ut i Stockholm nu så går det inte. 

Som Läkartidningen tidigare har berättat visade Region Stockholms granskning av sjukhuset att det fanns stora brister. Vidarklinikens verksamhet ansågs domineras av alternativmedicin och därtill upptäcktes brister i journalföringen. Ursula Flatters menar att journalfelen inte borde ha uppstått, men att det är ett svepskäl för att inte förlänga avtalet. Hon anser inte heller att avtalet specificerat hur stor andel skolmedicin verksamheten borde ha. Senare gjorde också Region Skåne en revision av verksamheten. Där framkom dock inga problem.

Sjukhusets avvecklade verksamhet berör 100 personer, om än inte 100 heltidstjänster. Vidarklinikens vårdcentral, som har avtal med Region Stockholm, påverkas dock inte av förändringarna.

 

Läs även:

Vidarkliniken klarar Region Skånes granskning

Västra Götaland avslutar avtal med Vidarkliniken

Vidarklinikens avtal avslutas

Vidarkliniken kan mista avtal