– Alla sjukhus i landet måste följa lokal lag och det innebär att har de inte komplett dokumentation så måste man lämna över det till myndigheterna för fortsatt utredning, säger GHP:s VD Daniel Öhman, till Kaliber i Sveriges Radio.

Anmälningarna sköts av personalen i sjukhusets entré. De är inte anställda av det svenska vårdbolaget utan av landets presidentministerium. De förlitar sig dock till information som kommer från vårdpersonalen, vilken är anställd av GHP.

De kvinnor som utreds är ofta utländska gästarbetare som kanske inte är fullt insatta i landets lagar. När kvinnorna ska lämna sjukhuset kan de gripas av polis som väntar utanför.

Men det är en förbättring som Daniel Öhman menar att GHP har fått igenom i samarbete med polisen. Tidigare kunde kvinnorna behöva ligga med handfängsel under förlossningen. Nu får de möjlighet till likvärdig vård och bemöts med respekt, säger han.

Ett 80-tal svenskar arbetar på sjukhuset och hela ledningsgruppen utgörs av svenskar.

Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, tycker att det är viktigt att läkare funderar på vad de är beredda att göra. Det är inte tillräckligt att bara hänvisa till lagen i det land där man arbetar.

– Det är därför vi har etiska regler. Ibland kommer lagstiftningen i strid med de etiska reglerna och då måste vi ha en gemensam kompass för hur vi ska agera i olika lägen.

– Man ska alltid ha patientens väl som sitt första mål. Det innebär att man inte får agera mot patientens intressen. Ibland kan man ha en roll där man inte företräder patienten utan någon myndighet, men då måste man förvissa sig om att patienten har det förhållandet klart för sig.

Du kan höra mer i måndagens avsnitt av Kaliber i Sveriges Radio.

 

Läs även:

Kultur: Bland kolleger och patienter i Abu Dhabi