Tommie Olofsson, Jacob Andersson, Fredrik Tamsen, Håkan Sandler och Anna Ybo var på plats och tog emot Sjukhusläkarnas pris Årets visslare. Ann-Sofie Ceciliason kunde inte närvara vid ceremonin. Längst till höger Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordörande. Foto: Jesper Cederberg

Sjukhusläkarnas pris »Årets visslare« går i år till rättsläkarna Tommie Olofsson, Anna Ybo, Fredrik Tamsen, Ann-Sofie Ceciliason, Håkan Sandler och Jacob Andersson.

De sex har debatterat och på andra sätt lyft frågan om medicinska åldersbedömningar. De har påpekat att rättsläkare inte är specialister på att bedöma ålder och att Rättsmedicinalverkets modell har allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister.

– Vi håller oss till god läkaretik. Vi tummade inte på våra grundvärderingar. Och det känns hedrande att få ett sådant pris, sa Tommie Olofsson när han och hans kollegor tog emot priset vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte på torsdagen.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att bland andra Fredrik Tamsen och Anna Ybo lämnat sina jobb som rättsläkare i protest mot hanteringen av regeringsuppdraget med de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. Rättsläkarnas uppsägningar skapade turbulens inom Rättsmedicinalverket (RMV), inte minst på Uppsalaenheten där flera sa upp sig.

Fredrik Tamsen har bland annat debatterat i Läkartidningen där han påpekat att flickor strax under 18 år löper stor risk att felbedömas. Det har lett till flera replikskiften med bland andra Socialstyrelsen och RMV (se länkar nedan). RMV valde sedermera att se över metoden och Migrationsverket stoppade tillfälligt beslut som byggde på medicinska åldersbedömningar. Myndigheten återupptog sedan åldersbedömningarna men började formulera sig annorlunda i utlåtandena.

Tommie Olofsson ingick själv i Rättsmedicinalverkets projektgrupp för åldersbedömningar. Där framhöll han att rättsläkare saknar kompetens att avgöra om metoderna och bedömningarna gjorda av röntgenläkare och tandläkare är rätt, men att de ändå skriver under och intygar utlåtandena.

På senare tid har fler röster höjts för en oberoende granskning av metoden för åldersbedömning. I december ställde Svenska läkaresällskapet och Statens medicinsk-etiska råd, Smer, krav på att en sådan skulle genomföras. Och i januari slöt Barnläkarföreningen upp med samma krav.

– Det är viktigt att göra en oberoende utredning – var det vi som hade rätt eller RMV? sa Fredrik Tamsen vid prisutdelningen.

De medicinska åldersbedömningarna tillämpas dock fortfarande och Tommie Olofsson framhöll att det därför var med blandade känslor han tog emot priset.

– Det är hedrande att få priset. Men metoden används fortfarande. Och de som drabbats av den har inte fått någon upprättelse.

 

Nyhetsartiklar om ämnet i Läkartidningen

Nu uttalar sig RMV-chef om läget

RMV lägger locket på

Rättsläkare lämnar RMV: »Jag kan inte stå för hanteringen av medicinska åldersbedömningar«

Så ser de medicinska åldersbedömningarna ut

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

Några av debattartiklarna i Läkartidningen

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Åldersbestämning med röntgen eller MR – grundläggande tankefel

Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Socialstyrelsens snabbspår leder fel

Socialstyrelsen: Knä mer lovande än tänder

Rapport om medicinsk åldersbestämning ”ett hafsjobb”