Tanken med regnbågsbroschyren – som innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården – är att ge sjukvårdspersonal stöd i vardagen, främja en klok användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av fler antibiotikaresistenta bakterier.

– Antibiotika ska användas bara när det verkligen behövs och på rätt sätt. Den här broschyren är ett hjälpmedel för dem som ska bedöma detta, och broschyren visar vilken behandling som rekommenderas utifrån bästa tillgängliga kunskap, säger Karin Carlin, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett uttalande på myndighetens webbplats.

I den nya upplagan har bland annat rekommendationer om urinvägsinfektion, sexuellt överförbara infektioner och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, lagts till. En annan nyhet är informationen om vad som tyder på allvarlig infektion nu även omfattar vuxna.