Sommaren 2018 fällde Karolinska institutet (KI) kirurgen Paolo Macchiarini och sex medförfattare för oredlighet i forskning. Bland de fällda fanns en av de fyra visselblåsare som först slog larm om oegentligheter kring Paolo Macchiarinis forskning.

KI ansåg dessutom att ytterligare två av visselblåsarna var »klandervärda men inte skyldiga till oredlighet i forskning«.

De tre utpekade visselblåsarna menade att KI:s beslut var myndighetsbeslut som ska kunna överklagas i domstol. 

Men varken Karolinska institutet eller förvaltningsrätten ansåg att besluten gick att överklaga. Därför tog visselblåsarna tillsammans med den ideella stiftelsen Centrum för rättvisa saken vidare och överklagade till kammarrätten.

Men nu har kammarrätten i Stockholm beslutat att inte ge något prövningstillstånd i målet.

– Kammarrättens beslut att inte pröva överklagandet är ett negativt besked för rättssäkerheten i Sverige. Det är grundläggande i en rättsstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av myndigheter måste få möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol. Kammarrättens beslut innebär att forskarna inte får den möjligheten i det här fallet, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa i ett pressmeddelande.

Han anser att det behövs ett vägledande avgörande i den här frågan. Därför ska Centrum för rättvisa nu hjälpa de tre visselblåsarna och ytterligare en fälld forskare att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer:

Visselblåsarna fick bakslag i domstolen – överklagar

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«