Ahmadreza Djalali år 2016. Foto: ©Amnesty International

»Det hela går inte att benämna på något annat sätt än vad det faktiskt handlar om: En rättslig skandal. Det här är det mest extrema övergrepp mot en enskild forskare som jag någonsin sett«, skriver Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska institutet (KI) på sin blogg på treårsdagen efter Ahmadrezas fängslande.

Ahmadreza Djalali, ursprungligen iranier, flyttade till Sverige med sin fru och två barn år 2009. Han disputerade i katastrofmedicin vid Karolinska institutet 2012. För tre år sedan reste han till Iran, men blev i april 2016 gripen av iransk underrättelsetjänst, misstänkt för samröre med fiendemakt och spioneri utan att anklagelserna preciserades. Han satt länge fängslad utan tillgång till försvarare. I oktober 2017 dömdes han till döden, en dom som fastställdes i februari 2018. Samma månad fick han svenskt medborgarskap, och utrikesdepartementet krävde hans frigivning. Stödet från omvärlden har kommit från många håll, men Ahmadreza Djalali sitter fortfarande i iranskt fängelse. I dag den 26 april har det gått tre år.

»Nu måste vi tillsammans öka trycket på Iran för rättvisa och rättssäkerhet«, skriver Ole Petter Ottersen. Han konstaterar att Ahmadreza Djalalis fall fått mycket stöd, men enbart uppmärksamhet på fallet räcker inte, skriver han och uppmanar Utrikesdepartementet och det internationella samfundet med FN i spetsen att vidta konkreta åtgärder.

På Ole Petter Ottersens blogg finns en rad länkar, bland annat till en färsk text från Amnesty International, där Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty international i Sverige, säger: »Ahmadreza Djalali är i mycket dåligt skick, både fysiskt och psykiskt. Han har tappat oroväckande mycket i vikt och behöver specialistvård som inte kan ges i fängelset. Läget är oerhört kritiskt och vi utgår från och hoppas att den svenska regeringen gör allt den kan för att hjälpa Djalali. Det handlar om att i första hand se till att han får akut vård, och i andra hand förstås att han blir fri så han kan komma hem till sin fru och sina barn.«

Läs även:

Djalali fängslad i två år

Dödsdömd KI-forskare har fått svenskt medborgarskap

WMA upprepar vädjan: Frige Djalali

KI begär möte med Irans ambassadör om dödsdömd forskare

KI-forskaren Djalalis dödsdom fastställd

Dödsdom mot fängslad KI-forskare står fast

WMA uppmanar Iran: Släpp omedelbart KI-forskaren fri

KI-forskare uppges ha dömts till döden i Iran

WMA uppmärksammar KI-forskaren Djalali

Tidigare KI-forskare hotas av avrättning