Läkarförbundets medlemsrådgivning får då och då frågor om hur man ska agera vid hot- och våldssituationer. Dit ringer ibland även arbetsgivare för att få tips om både akuta och förebyggande åtgärder.

– För en tid sedan hade jag kontakt med en medlem som blivit misshandlad. Det var polisanmält direkt, verkligen »by the book«. Läkaren fick målsägarbiträde ganska fort. Det brukar man få vid grövre brott, säger Peter Wursé.

En polisanmälan bör göras direkt så snart någon anställd känner sig utsatt. Det gäller även sådant som händer på vägen till och från arbetet eller via telefon, mejl, sociala medier och andra kanaler. Är man osäker om något klassas som hot ska man diskutera med arbetsgivaren.

– Man ska absolut inte se mellan fingrarna med hot och våld eller släta över det. 

Det är arbetsgivaren som har ansvar att polisanmäla när något händer. Men det ligger också på arbetsgivaren att ha rutiner och se till att personalen informeras om dem.

– Jag tror att det ofta brister när det kommer hyrläkare eller nyanställda. Det ska vara en del av introduktionsprogrammet, men det tror jag allt som oftast lyser med sin frånvaro, säger Pelle Avelin.

Han berättar om ett fall nyligen där arbetsgivaren inte hade rutiner och där läkaren, som kände oro efter hot från en patient, själv polisanmälde. Så ska det inte vara, och Pelle Avelin rekommenderar att anställda hör med sina arbetsgivare vilka rutiner som gäller. Han föreslår också att rutinerna övas, till exempel genom rollspel.

När arbetsgivaren gör en polisanmälan är det dennes namn som syns, då arbetsgivaren företräder den anställde. Leder ärendet till åtal gäller dock offentlighet, och det är svårt att hävda anonymitet för målsäganden. 

Lagen ser inte övergrepp på vårdpersonal på något annat sätt än när andra drabbas. Undantaget är myndighetsutövning, som kan förekomma inom psykiatrin och som omfattas av reglerna för våld mot tjänsteman. En ny lag som är på remiss har för avsikt att ge blåljuspersonalen samma status.

– Lagen kommer bara att träffa blåljusverksamheten, inte sjukvården. Men på sikt tror jag att de ska inkluderas. Det är vad vi önskar, säger Peter Wursé.

Läs mer: 

Fler väktare och larm när vården höjer säkerheten

»Jag vet allmänläkare som fått hotfulla brev hemskickade«