»Jag är väldigt teknikintresserad själv och vill skapa bra lösningar i den miljö som jag arbetar i«, säger ST-läkaren Martin Holmudden, som är en av programutvecklarna och har en bakgrund som IT-konsult.

Ledarskaps-ST och pedagogisk-ST är numera ganska välkända begrepp. Nu startar Sahlgrenska universitetssjukhuset en satsning med extra fokus på tekniskt nytänkande: »innovation och teknik ST«.

Martin Holmudden, ST-läkare i anestesi- och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset, sitter i arbetsgruppen som lägger upp planerna för den nya satsningen. Han har själv en bakgrund inom datavetenskap och har varit IT-konsult i nästan tio år, innan han började läsa medicin.

– Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större. Vi tror att det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området för att kunna skapa användarvänliga och behovsanpassade lösningar på de problem som vården står inför, säger han och fortsätter:

– Tanken är att satsningen ska leda till att ST-läkarna breddar sin kompetens och sitt nätverk och lära sig tala och förstå det tekniska språket.

Ambitionen är att den första kullen, bestående av åtta-tio ST-läkare, ska vara igång redan i höst. Programmet löper under två år och utgör 20 procent av arbetstiden. I utbildningen ingår bland annat att göra ett eget innovationsprojekt – från behovsanalys till färdigt koncept. ST-läkarna kommer även få pröva på innovationsmiljöer utanför sjukhuset.

Initiativet till utbildningssatsningen kommer från Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi har sett att det finns ett stort intresse för teknik och innovation bland både läkarstudenter och i läkargruppen. Då kan vi låta dem få utlopp för det intresset inom sjukvårdsprofessionen, säger hon.

Vad vinner sjukvården på det?

– Under hela min kliniska forskningskarriär har jag bedrivit forskning nära Chalmers. Min erfarenhet är att man får en ny förståelse för varandras världar. Får vi några »hybridpersoner« inom sjukvården kan de kanske hitta lösningar som vi inte har tänkt på. Teknikutvecklingen går snabbt och professionerna inom sjukvården måste vara med och styra den.

Ansökningarna till tjänsterna öppnar inom kort för alla ST-läkare på universitetssjukhuset. Intresset har hittills varit stort.

– Det har varit väldigt positiva tongångar och vi har haft några välbesökt workshops. Vi känner oss trygga med att vi kommer att få bra ansökningar. Om det fungerar bra med den första kullen är tanken att ha en ny kull varje år, säger Martin Holmudden.

Vilka personer letar ni efter?

– Man kan kanske tro att vi söker personer med en teknikbakgrund. Men det är inget krav. Det viktiga är att man är nyfiken och har en vilja att tänka annorlunda.

Vilka framtida roller kan de hamna i?

– Det är en klurig fråga. Vi är, vad jag vet, de första som gör detta. Så detta är lite innovation i sig. Det finns ingen given roll eller titel för någon som går ett sådant här program. Delvis får man nog vara med och skapa sin egen framtid, säger Martin Holmudden.

Finns det liknande utbildningsprogram för läkare i andra delar i världen?

– Ja. Stanford-universitet i USA var till exempel tidigt ute med ett liknande program. Där har man skapat en innovativ miljö som verkligen fostrar och uppmuntrar till att utveckla och innovera inom vården. Att få in något sådant på Sahlgrenska vore förträffligt.

Ann-Marie Wennberg vill även se fler personer med civilingenjörsbakgrund i vården, bland annat som chefer.

– Ja, men tyngdpunkten ska ligga på att ha chefer med sjukvårdserfarenhet. Men det som händer nu och i framtiden är att teknik knyts närmare sjukvården.