Beslutet att stryka underskotten för alla sjukhus togs efter en två timmar lång debatt. Förslaget kom från Socialdemokraterna och fick stöd av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna. Den styrande politiska ledningen Grönblå samverkan – M, C, KD, L och MP – röstade emot förslaget.

Enligt en sammanställning som Göteborgs-Posten gjort handlar det om skulder på sammanlagt 1,2 miljarder kronor fördelat på ett antal sjukhus. Det största underskottet finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset där hundratals tjänster sparats in det senaste året. Sjukhusets styrelse har tidigare skrivit till regionen och bett om att få skriva av fjolårets underskott på 211 miljoner kronor. Men nu får sjukhuset alltså stryka hela skulden på 455 miljoner kronor.

–För SU innebär det konkret en viss arbetsro och skapar också, hoppas vi, bättre förutsättningar för att förbättra tillgängligheten och öppna fler vårdplatser, säger Helén Eliasson (S), oppositionsråd, till GP.

Neddragningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset har mötts av hård kritik. Personal har demonstrerat och över 600 läkare har skrivit på ett upprop om brister på sjukhuset. 

– Det är fortfarande en tuff ekonomisk situation. Men det förändrar utgångsläget för 2020 och 2021 då vi återställer de 455 miljoner kronor det handlar om. Vi får en enklare process framöver, säger Henrik Ripa (M), sjukhusets styrelseordförande, till GP. 

Läs även:

Sahlgrenska ber regionen om att få skriva av underskott

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Styrelseordförande kritiserar läkaruppropet på Sahlgrenska