I somras presenterade en utredning, som gjorts på uppdrag av regeringen, ett antal förslag med syfte att stärka patientsäkerheten. Det handlar bland annat om att ge Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) rätt att på eget initiativ besluta om skarpare åtgärder mot riskindivider, att införa kortare prövotid än tre år och att göra prövotidsplaner obligatoriska. Ny legitimation och förskrivningsrätt efter återkallelse ska även kunna kombineras med prövotid. 

Bakgrunden till utredningen var att HSAN:s ordförande efterlyst tydligare åtgärder och bestämmelser för att komma tillrätta med riskindivider som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Tanken var att de föreslagna lagändringarna skulle träda i kraft den 1 juli i år  – men så blir det inte.

– Det kommer inte att ske. Ärendet bereds fortfarande i regeringskansliet, säger Klara Granat, kansliråd på Socialdepartementet.

 Varför dröjer det?

 – Vi hade inte en regering på väldigt länge och det är andra arbetsuppgifter som måste hanteras. Jag kan inte riktigt svara på vad som kommer hända med förslaget, annat än att allt material som kommit in kommer att beaktas.

Under hösten gick promemorian med utredningens förslag ut på remiss, och en hel del synpunkter kom in. Både Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet är till exempel tveksamma till att ge HSAN möjlighet till hårdare åtgärder än Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkat på.

Inte heller HSAN:s ordförande Susanne Billum är helt nöjd med utredningen och förslagen.

– Vi tycker att man borde titta vidare på ett antal angelägna frågor. Jag hoppas de tillsätter en ny utredning och analyserar problemet på ett ambitiöst sätt, sa hon till Läkartidningen tidigare i år.

Läs också:

HSAN efterfrågar fler åtgärder för riskindivider

HSAN:s ordförande bekymrad över »kryphål« i lagen

HSAN:s ordförande om yrkeslegitimationer: »Överväg en övre åldersgräns«

Inget förslag om övre åldersgräns för läkarlegitimation

Regeringen vill ha bättre koll på lämplighetsprövning

FÖRSLAG OM STÄRKT PATIENTSÄKERHET

I november förra året fick Mats Wiberg, expeditions- och rättschef på regeringskansliet, i uppdrag av regeringen att göra en översyn av patientsäkerhetslagen. 

Bakgrunden till utredningen är bland annat att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) ordförande Susanne Billum i ett brev till Socialdepartementet efterlyst starkare lagstöd för att kunna kräva att läkare, som fått legitimationen återkallad och vill ha en ny, visar att de är lämpliga och har aktuella medicinska kunskaper. Hon la också fram idén om en övre åldersgräns för legitimerad vårdpersonal med möjlighet till dispens för att få fortsätta arbeta och ett eventuellt införande av en lindrigare åtgärd än prövotid.

Läs hela förslaget: »Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården«.