Skatterättsnämnden har gett så kallade förhandsbesked i tre ärenden där privata företag har frågat om inhyrning av personal i deras verksamhet är momspliktigt. Och förhandsbeskeden ger Skatteverket rätt i sin tolkning, vilket innebär att all uthyrning av personal är förenat med moms på 25 procent. 

Skatteverkets ställningstagande bygger på att Högsta förvaltningsdomstolen i juni förra året slog fast att undantaget för momsplikt inte ska gälla för ett bemanningsföretags uthyrning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Det här slår ojämnt mot privat och offentligt driven sjukvård, eftersom den offentliga vården kompenseras för momsutlägg. Och det har väckt protester, inte bara bland privata vårdgivare utan också Läkarförbundet anser att det snedvrider konkurrensen.

– Det är väldigt nedslående och allvarligt att det inte blev ett annat besked, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert vid branschorganisationen Vårdföretagarna.

Skatteverket har tidigare meddelat att reglerna om moms för hyrpersonal i vården kommer att gälla från den 1 juli i år. Men Skatterättsnämndens beslut, som handlar om egenföretagande läkare och inte bemanningsföretag, kan överklagas i Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan kan dessutom tas hela vägen upp i EU-domstol.

– Stora omställningara inom den privata vården pågår. Det finns en stor risk att privata vårdföretags avtal med konsultbolag sägs upp och att en del läkare ledsnar och slutar jobba som läkare. Vår bedömning är att det är jättesvårt att rekrytera fast anställda läkare på många mindre orter runt om i landet där egenföretagarna är viktiga för att klara läkarförsörjningen, säger Karin Liljeblad.

Två av fallen som Skatterättsnämnden nu har beslutat i gäller uthyrning av läkare till privata företag, bland annat specialistläkare till sjukhusvården. Ett tredje fall handlar om ambulerande sjuksköterskor till olika äldreboenden.

Finns det något i de här beskeden som tyder på att viss uthyrning av personal inte skulle vara momspliktigt?

– Skatterättsverket går på Skatteverkets linje; att det påverkar all inhyrning från bemanningsföretag, alla egenföretagande läkare som jobbar hos andra vårdgivare. Många underentreprenörer omfattas. När det gäller underentreprenörer beror det lite på hur det är uppbyggt. 

Besluten i Skatterättsnämnden var dock inte enhälligt tagna. Två av de sju ledamöterna tyckte att verksamheten utgör sjukvård som är undantagen skatteplikt.

Hur ska man tolka det?

– Att det här är ett jättesvårt beslut. Det har tagit sju veckor för Skatterättsnämnden att komma fram till det här, och det är i sig ovanligt. Att två av sju ledamöter är oeniga visar att det finns olika sätt att tolka det här. 

Vad kan Vårdföretagarna göra nu?

– Vi fortsätter för att jobba för att få politikerna att ändra lagstiftningen genom att ta fram konkreta lagförslag. Sedan kommer vi att fortsätta följa rättsutvecklingen. Men den processen kommer att ta tid. Det allra klokaste vore om Skatteverket på eget initiativ kunde hörsamma vår önskan att vänta med att tillämpa reglerna till ärendena har behandlats i Högsta förvaltningsdomstolen, säger Karin Liljeblad.

 

Läs även:

Moms på hyrpersonal i vården från första juli

Ändrade momsregler för hyrpersonal väcker oro och många frågor

Högsta förvaltningsdomstolen: Inget momsundantag för uthyrning av vårdpersonal

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal