»Du är fruktansvärt söt« och «Gillar du äldre killar?«. Det skrev läkarstudenten under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) till en 14-årig flicka som han sökt upp på Facebook efter ett patientbesök.

Under VFU-perioden tog han kontakt med två minderåriga patienter på sociala medier. Han uppgav sig för att vara yngre än han var och skickade en bild på sig själv. Patienternas föräldrar reagerade och hörde av sig till den aktuella sjukhuskliniken.

Läkarstudentens VFU avbröts. En anmälan gjordes till Örebro universitets disciplinnämnd, som nu kommer med sitt beslut: Studenten stängs av 20 veckor. Det innebär att han inte får delta i undervisning, prov eller annan utbildningsverksamhet.

Disciplinnämnden skriver i sin bedömning att det är »särskilt allvarligt och försvårande att NN agerat mot patienter som varit underåriga, att han aktivt sökt upp patienterna via sociala medier, samt att han utgett sig för att vara yngre i konversation med en av patienterna«.

Studenten i fråga har erkänt. Han säger också att han förstår att det är ett oacceptabelt beteende för en blivande läkare. Han förklarar det med att han mådde väldigt dåligt och var i behov av »lite uppmärksamhet och komplimanger« vid den tidpunkten.  

Örebro universitet uppger att studenterna vid läkarprogrammet får en omfattande utbildning kring patientbemötande, medicinsk etik och juridik från termin 1 och att det är »helt orimligt att en student på en senare termin inte är medveten om vilka förhållningssätt som gäller patienter i samband med VFU«.