Digitala primärvårdsbesök har blivit alltmer populära, inte minst i Stockholm. Som Läkartidningen tidigare har berättat står stockholmarna exempelvis för en oproportionerligt stor del av besöken till den privata digitala vårdgivaren Kry.

Sedan tidigare finns möjligheten att göra digitala besök hos en del privata vårdcentraler som får ersättning från regionen. Men nu satsar Region Stockholm också på digitala läkarbesök via sina egna vårdcentraler i tjänsten »Husläkarmottagning online«.

– Det här är ju framtiden och vi kan inte blunda för det, säger Jeanette Skantz Holmberg, projektledare för Husläkarmottagning online samt verksamhetschef för Huddinge vårdcentral och Huddinge husläkarjour.

Varför gör ni den här satsningen?

– Det är bland annat för tillgängligheten. Och vi vill få tillbaka patienter som kanske lämnat regionen för att gå till andra aktörer. Apparna har utvecklats mycket och vi måste vara med på banan.

Men hon säger att det primära inte är att konkurrera med nätläkare som Kry eller Min doktor, utan att tjänsten ska vara ett komplement till regionens fysiska vård. Man ska även kunna erbjuda patienterna smidiga övergångar mellan digital och fysisk vård när det behövs. 

Husläkarmottagning online är tillgänglig via Region Stockholms vårdapp »Alltid öppet«. Och tjänsten har förhållandevis generösa öppettider – alla dagar i veckan mellan 7 och 21. Det kan jämföras med till exempel »Digitala vårdcentralen« i Östergötland som vid full bemanning har öppet vardagar 8–21, men inte på helgerna. Stockholm har också sneglat mot »Närhälsan online« i Västra Götaland som förvisso har öppet alla dagar i veckan, men mer begränsat på lördagar och söndagar. De privata digitala aktörerna Doktor 24, Doktor.se, Kry och Min Doktor har däremot öppet dygnet runt.

Kontakten i Husläkarmottagning online sker genom videosamtal efter att patienten har fått svara på några frågor. Regionens cirka 70 vårdcentraler hjälps i dagsläget åt med läkarbemanningen. Till hösten är tanken att även testa besök till sjuksköterska och i framtiden vill man också erbjuda psykologhjälp. Längre fram kan det bli aktuellt med kontakt via chatt vid sidan av video, vilket kan öka flexibiliteten för både patienter och personal.

Den nya tjänsten sjösattes den 24 april. Regionen har skickat ut en enkät till patienter som genomfört ett videomöte för att få reda på vad de tyckte. Betyget var gott – i genomsnitt 4,8 av 5. 

I början hade tjänsten omkring fyra patienter per dag. Nu har man uppåt 20 patienter dagligen. Det kan jämföras med de privata digitala vårdgivarna som i snitt hade över 700 besök i december, enligt siffror från Region Jönköpings län.

– Folk hittar ju inte till oss, vi kan ju inte göra reklam som andra kan. Det är när man till exempel sitter i telefon med patienter som att man kan hänvisa till appen, säger Jeanette Skantz Holmberg.

 

Läs även:

Nätläkarnotan har ökat kraftigt

Mer än fördubbling av digitala besök

Ny avgift för digital vård i Sörmland

Patientavgift klubbad för digitala vårdbesök

Landstingen tar upp kampen om digital vård