Sjukhusstyrelsen vid Akademiska sjukhuset har beslutat om en plan för att få ekonomin i balans. Inom tre år ska man gå från ett beräknat underskott på 375 miljoner kronor till ett nollresultat.

– Det är ohållbart att fortsätta på samma sätt som tidigare. Beslutet innebär att vi gör en totalöversyn inom flera områden, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen, i ett pressmeddelande.

En projektgrupp ska få i uppdrag att ta fram förslag på uppdrag och verksamheter som kan föras över till den nära vården och Lasarettet i Enköping. Gruppen ska också ge förslag på vilka av sjukhusets verksamheter som kan fasas ut, där samma vård kan köpas av andra vårdgivare.

– Sjukhuset kan inte erbjuda all vård åt alla överallt, utan vi ska göra det vi är bäst på. Det kan innebära att viss basal sjukvård på sikt flyttas ut i länet, närmare patienterna, och att en del specialiserad vård överlåts åt andra vårdgivare. Den är en del av en nödvändig omstrukturering som pågår inom hela hälso- och sjukvården, säger Eric Wahlberg, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, i pressmeddelandet.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att en plan ska tas fram för arbetet med att standardisera produktionsplaneringen. Planen ska vara genomförd vid utgången av 2022. I samband med detta beslutades också att alla personalkategorier inom vårdproduktionen ska schemaläggas samplanerat.