Den 1 juli kommer Skatteverket att betrakta i princip all personaluthyrning inom sjukvården som momspliktig, något som främst slår mot de privata vårdgivarna. Läkarförbundet, branschorganisationen Vårdföretagarna, Sveriges Kommuner och landsting och flera andra har varnat för att det kan få stora konsekvenser. Bland orosmolnen finns att vårdgivare inte skulle klara sina uppdrag och till och med behöva lägga ned verksamhet.

På onsdagen röstade dock riksdagen ja till ett förslag som innebär att regeringen skyndsamt låter göra en konsekvensanalys av vårdmomsen. Regeringen ska sedan »vid behov återkomma med ett förslag till riksdagen som på ett lämpligt sätt neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter snarast möjligt«.

– Det är bra att riksdagen har förstått frågans allvar. Men nu är det bråttom att få till politiska lösningar, eftersom vårdmomsen slår till mot verksamheterna om mindre än två veckor. Skatteverket borde skjuta på tillämpningen i väntan på politiska initiativ, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna i ett pressmeddelande.

Riksdagens beslut bygger på ett betänkande från skatteutskottet. Samtliga partier röstade för uppmaningen till regeringen förutom Vänsterpartiet, som också reserverat sig i utskottet.

Betänkande och riksdagsskrivelse finns på riksdagen.se.

 

Läs även:

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms

Region Uppsala begär lagändring om vårdmomsen

SKL om vårdmomsen: »Förutsätter att Skatteverket agerar korrekt«

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Moms på hyrpersonal i vården från första juli

Ändrade momsregler för hyrpersonal väcker oro och många frågor

Högsta förvaltningsdomstolen: Inget momsundantag för uthyrning av vårdpersonal

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal