Region Norrbottens sparkrav på 700 miljoner motsvarar ungefär 10 procent av verksamhetens kostnader. Målet är en ekonomi i balans år 2022. En genomlysning av alla verksamheter ska göras, bland annat av innehållet på samtliga fem sjukhus samt primärvårdens uppdrag och rutiner.

– Man kan inte ta 10 procent överallt, men snittet hamnar där. Det är den bistra sanningen. Alla verksamheter måste bidra – ingen är fredad i dagsläget, säger regionrådet Kenneth Backgård från Sjukvårdspartiet (NSJP), till P4 Norrbotten.

Bakgrunden till sparkravet är att gapet mellan utgifter och intäkter växer. Nettokostnaderna i verksamheten ökar dubbelt så mycket som intäkterna i form av skatter, statsbidrag och utjämning, enligt regionen.

Kenneth Backgård uppger samtidigt att vallöftet om att köpa in två MR-kameror till, lönesatsningar på omkring 50 miljoner kronor och införandet av ortsplacerade sjuksköterskor ska genomföras.

– Vi behöver göra riktade val där vi både satsar och sparar under kommande år. MR-kamerorna, ortsplacerade distriktssköterskor och lönesatsningen ligger fast, säger Kenneth Backgård i ett pressmeddelande.