Båda händelserna inträffade under 2016. Den manliga läkaren ska bland annat ha smekt en av kvinnorna på benet och tagit på hennes bröst. Den andra kvinnan har upplevt liknande omotiverade beröringar.

Läkaren nekar till gärningarna. Han hävdar att han inte rört kvinnorna på det sätt som påstås, att han bara gjort sitt jobb och att det handlar om missförstånd.

Tingsrätten går dock på åklagarens linje och dömer läkaren för två fall av sexuellt ofredande. Påföljden blir villkorlig dom.

De närmanden som målsägandena berättat om »har objektivt sett varit av sexuell karaktär och varit omotiverade med hänsyn till vilka besvär de sökte hjälp för«, skriver tingsrätten i sin dom.

Eftersom läkaren riskerar att förlora sin läkarlegitimation och därigenom sina inkomster anser tingsrätten att den villkorliga domen inte ska förenas med dagsböter. Däremot ska läkaren betala 9 500 kronor i skadestånd till respektive målsägande.

Kvinnorna har också anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), men myndigheten har inte kunnat slå fast några felaktigheter i den medicinska handläggningen av patienterna.