Under en behandling sväljer patienten 40 kapslar på två dygn. Foto: Lena Serrander

Totalt 40 kapslar med avföring från en donator har de två patienterna som hittills fått behandlingen svalt, fördelat på två dagar. Och hittills ser det lovande ut, enligt Lena Serrander, infektionsläkare och klinisk mikrobiolog vid Universitetssjukhuset i Linköping.

 – De har blivit helt symtomfria i sin diarré, så det är jättebra resultat, säger hon till Läkartidningen.

Genom avföringstransplantation kan man få bukt med svåra diarréer på grund av bakterien Clostridium difficile, där antibiotikabehandling mot någon infektion slagit ut den normala tarmfloran och banat väg för överväxt av den annars snälla Clostridiumbakterien.

Hittills har avföringstransplantation oftast getts direkt till tarmen, via lavemang eller koloskopi, men internationella studier har visat att man kan få i stort sett lika bra resultat med sväljbara kapslar med avföring.

I Linköping har Lena Serrander och hennes kollegor i flera år legat i startgroparna för att börja behandla med kapslar, inom ramarna för en studie om avföringstransplantation som pågår i Sverige.

Och nu har alltså alla bitar fallit på plats.

I dag får långt ifrån alla som skulle behöva avföringstransplantation tillgång till behandling men Lena Serrander hoppas att vården nu ska kunna behandla fler patienter.

Fördelen med kapslarna är framför allt att behandlingen blir enklare och mindre obehaglig för patienten, anser hon.

– Patienten kommer till mottagningen, sväljer kapslarna, stannar någon timme så att man ser att allt är ok – och åker sedan hem igen. Om behandlingen däremot ska ske via lavemang måste patienten ligga kvar på mottagningen hela dagen, så att det man tillför inte åker ut igen, säger Lena Serrander och fortsätter:

– Men det handlar också om kostnader. Man spar ju ett vårddygn på att ge kapslar i stället.

Så småningom är tanken att man på Universitetssjukhuset i Linköping ska lära upp andra sjukhus i tillverkning och hantering av kapslar.

– Till en början kanske det blir så att vi tillhandahåller kapslarna så att patienter på fler håll i landet kan få behandling, innan andra sjukhus har fått det här på plats, säger Lena Serrander.

I slutet av 2017 publicerades en randomiserad studie om avföringstransplantation i JAMA. Torbjörn Norén, överläkare i infektionsmedicin vid Universitetssjukhuset Örebro, kommenterade resultaten i en intervju här i Läkartidningen. Läs mer här.

Recept på sväljbara avföringskapslar

35-50 gram avföring från en frisk donator räcker till en behandling. Avföringen blandas med koksalt, mixas och silas innan den fördelas i kapslar. Därefter fryser man kapslarna till minus 70 grader. Under behandlingen tar patienten sammanlagt 40 kapslar, fördelat på två dagar.