Sverige Kommuner och landsting (SKL) beslutade på fredagen att sänka ersättningsnivån för digital vård i sina rekommendationer till regionerna. Organisationen rekommenderar att regionerna betalar 500 kronor för ett läkarbesök, jämfört med dagens 650 kronor. Kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut ska kosta 425 kronor, och kontakt med annan legitimerad sjukvårdspersonal ska kosta 275 kronor.

– Det här beslutet går emot vad SKL säger att man vill uppnå genom digitaliseringen, det vill säga en mer tillgänglig och mer jämlik hälso- och sjukvård i hela landet, säger Livia Holm, policy- och utvecklingschef på Kry.

– Genom en sådan här kraftig sänkning riskerar man att bromsa den utvecklingen. Det är anmärkningsvärt.

Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor, tror att SKL påverkats av den bitvis högljudda debatten om nätläkarna. En del av kritiken har bestått av att vården blir dyrare och mer ojämlik för att vårdgivarna skulle välja ut de mest lukrativa patienterna.

– Det är bara spekulationer och förutfattade meningar, det speglar inte verkligheten. Jag tycker att det är fruktansvärt dåligt, säger han till Läkartidningen.

– Det är helt absurt att man tar det här beslutet – och på de grunderna. Det finns ingen konsekvensanalys över huvud taget, det är taget rakt ur luften. Ambitionen att framåt hitta modellerna och komma ifrån modellen med utomlänsersättning är helt rätt väg, men innan den kartan finns är det inte rimligt att sänka en redan låg nivå.

Äventyrar det er överlevnad?

– Det blir tuffare att driva utveckling och innovation – sådant kostar. Redan i dag går vi back på rådande ersättningsnivå i förhållande till produktionskostnaden av den vård vi ger.

– Det är en sorglig vanföreställning att tro att det är samhället som bekostar den utveckling som ligger till grund för var vi är i dag. Vi har ägare och investerare som satsat väldigt mycket pengar, det har inte kostat mig eller dig som skattebetalare någonting i princip. 

Livia Holm menar att det kommer påverka företagen väldigt mycket.

– SKL säger själva att de digitala vårdaktörerna stod för 4,6 procent av alla allmänläkarbesök, men bara 1 procent av kostnaderna. Det talar i sig ett tydligt språk, redan med nuvarande modell går alla aktörer back i dagsläget. En sänkning förvärrar så klart det läget.

Samtidigt kommer ideligen rapporter som regionernas ansträngda ekonomier med stora underskott. Är det inte rimligt att deras utgifter blir lägre?

– Jag har förståelse för att man vill reformera nuvarande modell, det har vi också påpekat från branschen. Det krävs förändringar i nuvarande system. Men förändringarna bör styras av hur man kan främja den utveckling man vill se i den digitala vården.

 

Läs även:

SKL sänker ersättningen till digitala vårdgivare

Uppmaning till SKL: Stoppa skenande kostnader för digital vård

Så mycket kostar digital vård